Αφήστε τις επενδύσεις και αφιερωθείτε στην αποστολή σας

  • Dogma

Να αφιερωθούν στην αποστολή τους «μέχρι κεραίας» κάλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους μοναχούς του Αγίου Όρους στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εντός και εκτός συνόρων πως δεν θα δεχθεί καμία αλλαγή στο status του Αθωνα

Λουδάρος Ανδρέας

Να μείνουν μακριά από οικονομικές επενδύσεις και να αφιερωθούν στην αποστολή τους «μέχρι κεραίας» κάλεσε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους μοναχούς του Αγίου Όρους λέγοντας τους με νόημα «έκαστος εφ ω ετάχθη».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Άγιον Όρος προκειμένου να προεξάρχει των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος ήταν σαφής στην ομιλία του προς τους Αγιορείτες.

«Ήλθομεν να ενωτισθώμεν τους εσωτερικούς πόθους των καρδιών σας, να πληροφορηθώμεν ακριβέστερον περί των τυχόν προβλημάτων τα οποία λόγω των καιρών και των κρίσεων και της ακαταστασίας των ανθρωπίνων αντιμετωπίζει ίσως και ο Ιερός Τόπος της σιωπής και της ασκήσεως, και να καταβάλωμεν προσπάθειαν και μέριμναν προς αντιμετώπισιν αυτών…» είπε προς την ηγεσία του Αγίου Όρους για να συνεχίσει λέγοντας τους πως η κίνηση του αυτή γίνεται: «…ώστε απρόσκοπτοι να συνεχίσητε τον μοναχικόν δόλιχόν σας, μακράν του κόσμου και των του κόσμου, της τύρβης και της ανασφαλείας των λεγομένων οικονομικών και άλλων επενδύσεων, έχοντες το βλέμμα και τον νουν μόνον «εις την θύραν του ελέους, την Μαριάμ» ίνα δίδη υμίν «του λοιπού βιώσαι εν πράξεσιν αγαθαίς και πολιτεία σεμνή».

Ο Πατριάρχης εμφανίστηκε ενήμερος για όλα όσα συμβαίνουν στην αθωνική πολιτεία κάνοντας λόγο για μη ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν και εκεί, εξαιτίας της γενικής κρίσεως στην ελληνική επικράτεια. Όμως και πάλι ήταν σαφής.

Για τον κ. Βαρθολομαίο οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα αποτελούν πρόκληση «συνειδητοποιήσεως των ανθρωπίνων ατελειών και αδυναμιών μας. Πρόκλησιν να αφοσιωθώμεν έκαστος εις το «εφ ω εκλήθη» και ουχί εις έργα και πράξεις «αλλοτρίας του επαγγέλματος ημών των χριστιανών«».

Συνεχίζοντας στο ίδιο σκεπτικό ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ως Επίσκοπος του Αγίου Όρους, προέτρεψε τους μοναχούς να προσπαθήσουν να τηρήσουν το «έκαστος εφ ω ετάχθη» επιτελώντας «άχρι κεραίας τα εκ της κλήσεως ημών απορρέοντα καθήκοντα και να τηρήσωμεν τας επαγγελίας, τας οποίας εδώκαμεν ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων, έμπροσθεν του αγίου Θυσιαστηρίου, περί ων θα ζητηθή παρ ημών λόγος εν ημέρα κρίσεως».

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας που τελέσθηκε σήμερα στον Ναό του Πρωτάτου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στο θέμα της φορολόγησης των Μονών του Αγίου Όρους, θέμα που προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις Κυβέρνησης – Αγιορειτών.

Αναφερόμενος στο ιστορικό γεγονός της προσάρτησης του Αγίου Όρους στην Ελλάδα μίλησε για την διατήρηση της αυτονομίας του «πανάρχαιου πνευματικού και κανονικού καθεστώτος» του Αγίου Όρους συμπεριλαμβανομένων των «αναφαίρετων» προνομίων του «των οποίων, μετά λύπης και αγωνίας παρακολουθούμεν ότι επιδιώκεται σήμερον η αφαίρεσις και η κατάργησις».

Με αφορμή την «σύγκρουση» Κυβέρνησης – Αγίου Όρους για το προνόμιο των φοροαπαλλαγών το οποίο δεν κατονόμασε αλλά περιέγραψε με σαφήνεια, ο Πατριάρχης ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να δεχθεί καμία συζήτηση για αλλαγή στο status της αθωνικής πολιτείας.

«… η οποτεδήποτε τυχόν, υπό ανιδέων και «χαλάσματα» μόνον και σκοπιμότητας υπηρετούντων κατά καιρούς διαθρυλουμένη ανακίνησις ζητήματος περί αλλαγής του πολιτειακού καθεστώτος του Αγίου Όρους ή τροποποιήσεως των «κεκτημένων» και καταστατικώς ισχυόντων, κοσμική ούσα κατά την φύσιν αυτής, είναι πάντοτε ανεπίκαιρος και επιβλαβής, διότι όχι μόνον αποσπά από τον «θείον έρωτα» και την προσπάθειαν επιτεύξεως της σωτηρίας, αλλά εισάγει εις τον άγιον τούτον τόπον της πνευματικής ασκήσεως ματαιοσχόλους διενέξεις και ανακίνησιν εθνοφυλετικων διαφωνιών, πόρρω απεχουσών του σκοπού της μοναχικής βιοτής» σημείωσε.

Οι αποδέκτες της συγκεκριμένης αναφορά βρίσκονται εντός αλλά περισσότερο εκτός των ελληνικών συνόρων.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ