Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Η αγία Τριάδα

  • Δόγμα

Διότι από την αλήθεια αυτή, όταν τη ζει ο άνθρωπος, πηγάζει η θεία δύναμη, που σώζει από την αμαρτία, από τον θάνατο, από τον διάβολο.

»Χωρίς την αγία δογματική αλήθεια περί της Αγίας Τριάδας, δεν έχουμε τις θείες ενέργειες από την Αγία Τριάδα. Τις οποίες αντλούμε από την ορθή πίστη και οι οποίες μας ζωοποιούν, μας αγιάζουν, μας σώζουν και μας θεώνουν. Χωρίς την αγία αλήθεια περί του Θεανθρώπου, δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο. Διότι από την αλήθεια αυτή, όταν τη ζει ο άνθρωπος, πηγάζει η θεία δύναμη, που σώζει από την αμαρτία, από τον θάνατο, από τον διάβολο.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

TOP NEWS