ΑΡΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: «Δυστυχώς δεν πιστεύουμε όσο πρέπει στον Αναστάντα Κύριό μας»

  • Dogma

Οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν τό διαλαλοῦν χαρμόσυνα. Οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Ἱεροψάλτες τό βροντοφωνάζουν. Οἱ πιστοί ὅλοι χαίρονται καί ἀγάλλονται καί συνεχῶς ἐπαναλαμβάνουν τόν θριαμβευτικό ὕμνο «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» ἀφοῦ λάβουν μέ λαχτάρα τό «Ἅγιο Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός».  

Ἀγαπητοί μου, Μέ θρησκευτική κατάνυξη, νηστεία, προσευχή, πνευματική ἐγρήγορση καί ἀγωνιστικότητα, διήλθαμε τό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μέσα ἀπό τίς ὑπέροχες Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς θαυμάσιους ὕμνους καί τά ἐπίκαιρα ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα, προσεγγίσαμε τό Πρόσωπο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Θαυμάσαμε τό θεϊκό Του μεγαλεῖο καί τή δόξα Του. Εἴδαμε τήν ταπείνωσή Του καί τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του, τήν παντοδυναμία καί τά θαύματά Του. Γίναμε μαθητές τῆς ἁγίας Του διδασκαλίας, πού ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια καί στό φῶς. Βιώσαμε τόν πόνο καί τήν ὀδύνη Του, πού ὑπέφερε ἀπό τήν ἀποστροφή, τήν περιφρόνηση, τόν χλευασμό, τήν διαβολή, τήν συκοφαντία, τόν ἐμπαιγμό, τούς ραβδισμούς καί ἐμπτυσμούς καί τέλος τόν σταυρικό θάνατο. Καί τώρα, γιορτάζουμε καί πάλι τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.

Οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν τό διαλαλοῦν χαρμόσυνα. Οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Ἱεροψάλτες τό βροντοφωνάζουν. Οἱ πιστοί ὅλοι χαίρονται καί ἀγάλλονται καί συνεχῶς ἐπαναλαμβάνουν τόν θριαμβευτικό ὕμνο «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» ἀφοῦ λάβουν μέ λαχτάρα τό «Ἅγιο Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός».

Μεγάλη ἡ χαρά μας μπροστά στό Μέγα Θαῦμα καί γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, μέ τό σταυρικό Του θάνατο θανάτωσε τόν θάνατο καί νίκησε τήν φθορά. Μέ τήν τριήμερη ταφή Του κατέλυσε τήν δύναμη τοῦ Ἅδου, μέ τήν Ἀνάστασή Του καταργεῖ τόν θάνατο καί ἐγκαινιάζει «τήν ἀπαρχήν ἄλλης βιοτῆς». Μᾶς ὁδηγεῖ πλέον ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή στήν οὐράνια, ἀπό τά πρόσκαιρα καί φθαρτά, στά αἰώνια καί ἄφθαρτα, ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας στήν «ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ», στή νέα ἐν Χριστῷ ζωή.

Ὁ Ἀναστημένος πιά ἄνθρωπος, αὐτός πού πιστεύει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ζεῖ μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, δέν φοβᾶται τόν θάνατο, δέν ὑποχωρεῖ μπροστά στή δύναμη τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας, δέν ἀπογοητεύεται ἀπό τά πολλά ἐμπόδια, τίς ἀποτυχίες καί τίς προκλήσεις τῆς ζωῆς, δέν ὑπολογίζει τίς πολλές καί ὕπουλες μεθοδίες τοῦ διαβόλου. Πιστεύει, ἐλπίζει, ἀγωνίζεται. Κατευθύνεται ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Ἀναστάντος καί φωτίζεται ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἁγιάζεται, λυτρώνεται, θεώνεται, μέ τήν Ἁγιαστική Χάρη τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Γίνεται ὁ χαριτωμένος ἄνθρωπος πού ἔχει ἔντονη καί ζωντανή τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή του. Γι᾽αὐτό εἶναι χαρούμενος, εἰρηνικός, γαλήνιος, ἀλλά καί ἀγωνιστικός, μέ πολύ σεβασμό καί θυσιαστική ἀγάπη καί προσφορά πρός τόν συνάνθρωπο. Εἶναι ὁ ἀληθινός καί πιστός χριστιανός, πού ἡ ζωή του φανερώνει καί μαρτυρεῖ τό μοναδικό μεγαλεῖο τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀγαπητοί μου. Δυστυχῶς δέν πιστεύουμε ὅσο πρέπει στόν Ἀναστάντα Κύριό μας. Δέν βαδίζουμε μέσα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Γι᾽αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος ὑποφέρει πολύ. Οἱ οἰκογένειες διαλύονται, ἡ διαφθορά κυριαρχεῖ, ὁ ὑλισμός καί ἡ ἀπιστία προοδεύουν, οἱ νέοι μας ὁδηγοῦνται ὁλοένα καί περισσότεροι, στή βία καί στά ναρκωτικά, στήν ἀπογοήτευση καί στήν αὐτοκτονία. Καί τόσες ἄλλες τραγικές συνέπειες, τίς ὁποῖες βιώνουμε καθημερινά.

Ἅς ἀφήσουμε ἀδελφοί μου, τόν Ἀναστάντα Κύριο καί Λυτρωτή μας νά εἶναι ὁ Πατέρας καί Ὁδηγός στή ζωή μας, γιά νά ζήσουμε, μέσα στό Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του μιά χαρούμενη, εἰρηνική καί δημιουργική ἀναστάσιμη ζωή.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ