Χριτουγεννιάτικη διαδικτυακή Εκδήλωση στη Μητρόπολη Κομοτηνής

  • Δόγμα

          Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ παρακολουθήσουν ἐλευθέρως τὴν ἐκδήλωση μέσῳ τοῦ συνδέσμου τῆς διαδικτυακῆς πλατφόρμας τοῦ Zoom

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐν ὄψει τῶν ἑορτίων ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, διοργανώνει διαδικτυακή ἐκδήλωση τὴν Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 20:00, μὲ θέμα : «Χριστός γεννᾶται, τὴν πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα».

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ παρακολουθήσουν ἐλευθέρως τὴν ἐκδήλωση μέσῳ τοῦ συνδέσμου τῆς διαδικτυακῆς πλατφόρμας τοῦ Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/3224840372?pwd=QVZJVkVLOEk4TlJTN0dPZW1ldVEwdz09

Ἡ συμμετοχή ὅλων μας στὴν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση θὰ ἀποτελέσει εὐκαιρία νὰ κατανοήσουμε τὸ νόημα τοῦ Μυστηρίου της Θείας Ἐνανθρωπήσεως καὶ νὰ ὑποδεχθοῦμε μὲ τὴν καταλλήλως εὐπρεπισμένη ψυχή μας τὸν Σαρκωθέντα Υἱό καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

TOP NEWS