Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι (Βίντεο)

  • Δόγμα

Να δοξάζεις το Θεό για τα πάντα

Η δοξολογικη ενατένιση του Ουρανού

TOP NEWS