Εκδήλωση Μνήμης για την Άλωση της Πόλης στη Μητρόπολη Μαρωνείας

  • Δόγμα

Τιμητική Εκδήλωση για την Άλωση της Πόλης στην Κομοτηνή

Η Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, με αφορμή την Επέτειο της Άλωσης της Πόλης, τη 29 Μαΐου 1453, διοργανώνει εκδήλωση τιμητική για την Ημέρα, την Κυριακή, 29 Μαΐου 2022, και ώρα 20:30 μ.μ., στον αύλειο χώρο της Τσανακλείου Σχολής,  με τίτλο : «Η Πόλις εάλω, 29 Μαίου 1453».

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Μητρόπολης: 

Ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μὲ ἀφορμή τὴν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων θὰ πραγματοποιήσει τὴν Κυριακή, 29 Μαΐου 2022 καὶ ὥρα 20:30, στόν αὔλειο χῶρο τῆς Τσανακλείου Σχολῆς, Ἐκδήλωση Μνήμης μὲ τίτλο : «Ἡ Πόλις ἑάλω, 29 Μαΐου 1453».

Ἡ Χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μὲ Χοράρχη τὸν κ. Γεώργιο Πενέτη καὶ συνοδεία πιάνου τὴν κα Μεταξία Πατρωνίδου θὰ ἀποδώσουν ὕμνους καὶ τραγούδια καὶ θὰ ἀπαγγείλουν ἀναγνώσματα σχετικά μὲ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ἀκούστηκε ἡ κραυγή «Ἑάλω ἡ Πόλις» καὶ ἡ Πόλη τῶν Ἁγίων, τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν θρύλων, πέρασε στοὺς Ὀθωμανούς κατακτητές.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη καλεῖ τὸ Πλήρωμά της νὰ συμμετάσχει στὴν Ἐκδήλωση Μνήμης, προκειμένου νὰ ἀποδωθεῖ ἡ ὀφειλόμενη τιμή στὸν τελευταῖο Βυζαντινό Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, τὸν Παλαιολόγο καί τοὺς σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντες πατέρες καί ἀδελφούς μας, Κληρικούς καί Λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν ὑπερασπιζόμενοι τὰ Ἱερά καὶ τὰ Ὅσια τοῦ Γένους μας.

«ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ»

https://issuu.com/katerina53/docs/issuu?fbclid=IwAR3tSe8OwRtOphRwmEOzJLKiOTb85NEYhuzUGHZsnXNSq8C_LYAzNOKpwSA

TOP NEWS