Εκδήλωση Μνήμης μὲ θέμα: «ΣΜΥΡΝΗ 100 χρόνια μετά…» στα Τρίκαλα

  • Δόγμα

Μικρασιατική βραδιά στα Τρίκαλα

Μουσικοθεατρική Εκδήλωση Μνήμης θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα, στις 15 Μαΐου 2022, με θέμα: «ΣΜΥΡΝΗ 100 χρόνια μετά…» .

Μικρασιατικούς χορούς, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσουν χορωδίες και χορευτικοί όμιλοι τοπικών ενοριών.

Διαβάστε την Ανακοίνωση που ακολουθεί: 

Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, συμπληρουμένων ἑκατό ἐτῶν ἀπὸ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις διοργανώνει λαμπρὰν ἐπετειακὴν ἐκδήλωσιν, 15ην Μαΐου 2022 καί ὥραν 8ην ἀπογευματινήν εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων μέ τίτλον «ΣΜΥΡΝΗ 100 χρόνια μετα…».

Πάνω σ’ αὐτὸ τὸ θέμα ἡ Ἐνοριακὴ Παιδικὴ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας Τρικάλων, ὑπὸ τὴν διεύθυνσην τοῦ κ. Λεωνίδα Πλαστάρα, θὰ παρουσιάσει μουσικοθεατρικὸ ἔργο καί ὁ Λαογραφικὸς Χορευτικὸς Ὅμιλος Τρικάλων «Χορόπολις», θὰ χορέψει Μικρασιατικούς Χορούς.

TOP NEWS