Έκδοση Πρακτικών της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα Χριστιανικά Μνημεία

  • Δόγμα

Ηλεκτρονική ανάρτηση Πρακτικών για τα Χριστιανικά Μνημεία από την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία γνωστοποιεί ότι προχώρησε στην ηλεκτρονική ανάρτηση των Πρακτικών της Ημερίδος με θέμα: «Κίνδυνοι των Χριστιανικών Μνημείων στη σημερινή εποχή».

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Ι. Συνόδου:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικών Μνημείων προέβη εις την ηλεκτρονικήν ανάρτησιν των Πρακτικών της Ημερίδος με θέμα : «Κίνδυνοι των Χριστιανικών Μνημείων στη σημερινή εποχή».

Ωσαύτως και διά της Συνοδικής Επιτροπής επί της Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών προέβη εις την ηλεκτρονικήν ανάρτησιν των πραγματοποιηθεισών Εκθέσεων υπό τους τίτλους : «Εικόνων Τέχνη» και «Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος – Η συμβολή της Εκκλησίας στον Αγώνα του 1821», συνοδευομένων υπό πλουσίου οπτικο­ακουστικού υλικού.

Το ως ανω υλικό είναι διαθέσιμο εις τον επίσημον ιστότοπον της Εκκλησίας της Ελλάδος : www.ecclesia.gr και στους ιστοτόπους των ως άνω διλαμβανομένων Ειδικών Συνοδικών Επιτροπών :

α. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/monuments/monuments.htm

β. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/academy/academy.htm

TOP NEWS