Εκκλησία της Κρήτης: Απαράδεκτη και υβριστική η ανάρτηση του κ. Μόσιαλου

  • ΔΟΓΜΑ
εκκλησία

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη και υβριστική τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία αποσκοπεί στην απαξίωση της αμωμήτου Πίστης, ενώ παράλληλα αποδοκιμάζει κάθε παρόμοια μορφή προσβλητικής συμπεριφοράς.

Σε ανακοίνωση έχει προβεί η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης σχετικά με την υβριστική ανάρτηση του καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλου, η οποία αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου, της Παναγίας και του Ιωσήφ του Μνήστορα. 

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη και υβριστική τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία αποσκοπεί στην απαξίωση της αμωμήτου Πίστης, ενώ παράλληλα αποδοκιμάζει κάθε παρόμοια μορφή προσβλητικής συμπεριφοράς.

Επίσης, η Εκκλησία της Κρήτης στην ανακοίνωση της σχετικά με την βλάσφημη ανάρτηση του καθηγητή Μόσιαλου, θέτει τον εύλογο προβληματισμό, για το αν τέτοιου είδους υβριστικές τοποθετήσεις τελικά, συμβάλλουν στην ειρηνική συνύπαρξη των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων που διαμορφώνονται κυρίως στην Ευρώπη.

«Ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ στήν πίστη ἑνός λαοῦ καί ὁ χλευασμός τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης, τήν ὁποία ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο ἑτοιμάζονται νά ἑορτάσουν, δέν ἀμαυρώνουν τό κορυφαῖο τοῦτο Μυστήριο, ἀλλά φανερώνουν ἔλλειμα πολιτισμοῦ καί τρέφουν τά φαινόμενα Χριστιανοφοβίας», τονίζει καταλήγοντας η επαρχιακή σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Παράλληλα εκφράζει την πεποίθηση ότι ο κίνδυνός αυτός γίνεται ακόμα μεγαλύτερος, ιδίως όταν αυτό συμβαίνει από θεσμικά πρόσωπα που έχουν λόγο και ρόλο στη στη ζωή αυτού του λαού.

Κλείνοντας την ανακοίνωση αναφέρει την προσδοκία της, ως Εκκλησία της Κρήτης, για την απόσυρση αυτής της βλάσφημης ανάρτησης.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης: 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκε τήν ὑβριστική ἀνάρτηση τοῦ Καθηγητή κ. Ἠλία Μόσιαλου, ἀναφορικά πρός τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ὑπερευλογημένη Κυρία Θεοτόκο καί τόν Μνήστορα Ἰωσήφ καί ἐκφράζει εὐθέως τήν ἀποδοκιμασία Της στήν ἀπαράδεκτη καί προσβλητική αὐτή ἀνάρτηση, πού ἀπαξιώνει τήν ἀμώμητη Πίστη μας, καθώς καί σέ κάθε μορφῆς ὑβριστική καί προσβλητική συμπεριφορά.

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη, καθώς καί ὁποιαδήποτε πίστη κάθε ἑνός ἀνθρώπου εἶναι σεβαστή καί δέν ἐπιτρέπεται νά ἀντιμετωπίζεται μέ τρόπο ρατσιστικό καί ἀνεύθυνο καί δή ἀπό ἀνθρώπους πού κατέχουν ὑπεύθυνες θέσεις καί ἐκπροσωποῦν μάλιστα τή Χώρα μας στό ἐξωτερικό.

Διερωτᾶται εὐλόγως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἐάν τέτοιου τύπου ὑβριστικές τοποθετήσεις συμβάλλουν στήν καταλλαγή ἤ βοηθοῦν στήν εἰρηνική συνύπαρξη καί συμφιλίωση τῶν πολυπολιτισμικῶν μωσαϊκῶν πού διαμορφώνονται κυρίως στήν Εὐρώπη.

Ἄραγε, ἀναλόγου περιεχομένου ἀναρτήσεις ἐκφράζουν τόν Ἀκαδημαϊκό, τόν Εὐρωπαϊκό καί τόν Πολιτικό Πολιτισμό μας;

Ὅταν ὅλοι μαζί προσπαθοῦμε στόν κοινό ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19, τονίζοντας τήν ἀξία τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, δηλώσεις αὐτοῦ τοῦ περιεχομένου καί τοῦ ἤθους δένδημιουργοῦν δυσπιστία καί ἀμφιβολία καί δέν κλονίζουν τήν ἐμπιστοσύνη σέ πρόσωπα καί θεσμούς;

Εἶναι γεγονός ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καί τῆς βιολογικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐπίσης πρέπει νά εἶναι σαφέστατο ὅτι εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη ἡ ἀνάγκη τῆς διαφύλαξης τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία τροφοδοτεῖται καί ἀπό τήν πίστη του στον Θεό.

Ἄλλωστε, ὀφείλουμε νά διαπιστώσουμε μέ εἰλικρίνεια ὅτι ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ δέν ἔχει μόνο ἀνθρώπινες καί ὑλικές πτυχές, ἀλλά ἀδιαμφισβήτητα ἔχει καί οὐράνιες καί πνευματικές προεκτάσεις!

Ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ στήν πίστη ἑνός λαοῦ καί ὁ χλευασμός τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης, τήν ὁποία ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο ἑτοιμάζονται νά ἑορτάσουν, δέν ἀμαυρώνουν τό κορυφαῖο τοῦτο Μυστήριο, ἀλλά φανερώνουν ἔλλειμα πολιτισμοῦ καί τρέφουν τά φαινόμενα Χριστιανοφοβίας.

Ὅταν μάλιστα τοῦτο συμβαίνει ἀπό θεσμικά πρόσωπα πού θέλουν νά ἔχουν λόγο καί ρόλο στή ζωή αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, τότε ὁ κίνδυνος γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερος.

Προσδοκοῦμε τήν ἀπόσυρση τῆς βλάσφημης αὐτῆς ἀνάρτησης.

Καλά Χριστούγεννα καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἄς φωτίζει τίς καρδιές καί τίς διάνοιες ὅλων μας!

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2021

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

TOP NEWS