Ελλάδα σε Τουρκία για τη μειονότητα στη Θράκη: Δεν δεχόμαστε παραινέσεις, εφαρμόζουμε τη Συνθήκη της Λωζάνης

  • Dogma
διάβημα

Διαβάστε την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών…

«Η Τουρκία, για μία ακόμα φορά, προσπαθεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους, κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων διεθνούς συμπεριφοράς.

Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης, σε αντίθεση με την Τουρκία.

Δεν δεχόμαστε παραινέσεις από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, πόσο μάλλον τη στιγμή κατά την οποία αφορούν Έλληνες πολίτες».

Φωτογραφία αρχείου

TOP NEWS