Ενα πηλήκιο για τον Αρχιεπίσκοπο

  • Dogma

Ένα λευκό πηλήκιο από αυτά που φορούσαν τις παλιές καλές εποχές της Αθήνας οι τροχονόμοι, χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο, ο διοικητής της Τροχαίας Αθηνών κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος. 

Λουδάρος Ανδρέας

Ένα λευκό πηλήκιο από αυτά που φορούσαν τις παλιές καλές εποχές της Αθήνας οι τροχονόμοι, χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο, ο διοικητής της Τροχαίας Αθηνών κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος.

Ο αξιωματικός επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο στο γραφείο του σε μια εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων του.

Ο Αρχιεπίσκοπος χάρηκε ιδιαίτερα για το δώρο που έλαβε. Άλλωστε όταν κάποιος προεδρεύει ενός οργάνου στο οποίο συμμετέχουν 80 Ιεράρχες… όσο να ναι η δουλειά μοιάζει κάποιες φορές με του τροχονόμου, όταν προσπαθεί να αποσυμφορήσει τις διόδους.

TOP NEWS