Επτά Καστοριανοί Νεομάρτυρες αγιοκατατάχθηκαν με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

  • Dogma
οικουμενικού

Με ιδιαίτερη συγκίνηση η Καστοριά υποδέχτηκε την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την προεδρεία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, για την επίσημη αναγραφή στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επτά Νεομαρτύρων που γεννήθηκαν και μαρτύρησαν στην Καστοριά ή υπηρέτησαν σ’ αυτήν.

Η βυζαντινή επαρχία της Καστοριάς, που την στολίζουν βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί Ναοί, Μοναστήρια και Αρχοντικά, γίνεται συγχρόνως και μαρτυρική επαρχία και μαρτυρικός τόπος.

Χαίρεται η Καστοριά, γιατί σ’ αυτήν γεννήθηκαν και μαρτύρησαν ο Νεομάρτυς Ιωάννης (Νούλτζος) μαζί με τον αδελφό του και τον γαμπρό του το έτος 1696, κατά την μαρτυρία του ευπαιδεύτου Μητροπολίτου Καστορίας, κυρού Διονυσίου Μάντουκα.

Χαίρεται και αγάλλεται ο Ιερός Ναός Μητροπολιτικός Ναός στον οποίον διηκόνησε ο Ιερομάρτυς Πλάτων Αϊβαζίδης, Πρωτοσύγκελλος του Γερμανού Καραβαγγέλη και μαζί με την Καστοριά, χαίρεται και αγάλλεται η ιερά νήσος Πάτμος, ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος, στην οποία μάλιστα υπάρχει, εδώ και αρκετό καιρό, Ναός αφιερωμένος στη μνήμη του.

Αγάλλεται ακόμη η πόλη αυτή για τον Νεομάρτυρα Γεώργιο τον εξ Αγαρηνών, που μαρτύρησε στα μέρη της Ακαρνανίας.

Αγάλλεται η ιστορική Κλεισούρα στην οποία γεννήθηκε ο Νεομάρτυρος Μάρκος (Μαρκούλης), αλλά και σκιρτά από αγαλλίαση το Άργος Ορεστικό και μάλιστα ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο απαγχονίστηκε ο Νεομάρτυρας Μάρκος.

Λαμπροφορεί ακόμη από πνευματική χαρά και αγαλλίαση και η ένδοξη κώμη του Χιλιοδένδρου για τον Ιερομάρτυρα Βασίλειο Καλαπαλίκη, για την ομολογία του, για το ένδοξο και φρικτό μαρτύριό του, αλλά και για την παρουσία των μυροβόλων λειψάνων του.

Μαζί δε με την Καστοριά, χαίρεται και αγάλλεται η ένδοξη Πατρίδα μας, η πολύπαθη και μαρτυρική Μακεδονία μας, αλλά και ολόκληρη η Εκκλησία του Χριστού, αφού οι Άγιοι δεν ανήκουν σε έναν τόπο αλλά είναι παγκόσμιοι και πανορθόδοξοι.

Γι’ αυτό, με δοξολογία στον Άγιο Τριαδικό Θεό για το μεγάλο δώρο το οποίο μας χάρισε, ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε και εκ μέρους των τιμίων αρχόντων της περιοχής μας την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Καστορίαν την περίδοξον αυτήν επαρχίαν φυλάττετε υμετέραις πρεσβείαις, Νεομάρτυρες ένδοξοι!

Ακολουθεί το ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου :

Συνῆλθε σήμερον, 3ην τ.μ. Ὀκτωβρίου 2019, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου καί τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. Ἐν ἀρχῇ ἀντηλλάγησαν αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ πρώτου τῇ τάξει τῶν νέων Συνοδικῶν Παρέδρων, Σεβ. Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου.
Κατ᾿ αὐτήν:
α) Ἀπεφασίσθη, τῇ εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, κατόπιν θεωρήσεως τοῦ ἁρμοδίως διαβιβασθέντος τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ σχετικοῦ αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἡ ἀναγραφή εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως: α) Μάρκου Πέτρου Μαρκούλη ἐκ Κλεισούρας, β) Νούλτζου ἐκ Καστορίας, καί τῶν σύν αὐτῷ ἀθλησάντων, γ) Γεωργίου τοῦ ἐκ Καστορίας, δ) ἱερέως Βασιλείου Καλαπαλίκη, ἐφημερίου Χιλιοδεντρίου Καστορίας καί ε) Ἀρχιμανδρίτου Πλάτωνος Ἀϊβαζίδη.
β) Εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέγησαν ὁμοφώνως εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Σεβαστείας ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, καί εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Εἰρηνουπόλεως ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀνυψωθέντες ἀμφότεροι, αὐθημερόν, διά διοικητικῶν πράξεων, εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου.
γ) Εἰς ἀνταπόκρισιν πρός σχετικήν παράκλησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, ἀνυψώθη, ὁμοίως παμψηφεί, εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην ὁ μέχρι τοῦδε, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, ἀρχιερατικῶς προϊστάμενος τῶν ἐν Η.Π.Α. Ἀλβανοφώνων Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

TOP NEWS