Εργασίες ανακαίνισης του Κοιμητηριακού Ναού της Μητρόπολης Καρπενησίου

  • Δόγμα

Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν  με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εξωτερικά του Ναού για λόγους ασφαλείας των πιστών. Σκοπός, σύμφωνα με τη Μητρόπολη, μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν γίνει οι άκρως απαραίτητες εργασίες για να αρχίσει η εύρυθμη λειτουργία του Ναού.

Με απόφαση της πολιτείας, οι Κοιμητηριακοί Ναοί περιήλθαν στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις όσον αφορά τη χρήση και διαχείρισή τους. Έτσι, ο Ναός του Κοιμητηρίου Καρπενησίου, από τώρα και στο εξής, θα λειτουργεί με ευθύνη της τοπικής Μητροπόλεως. Οι ανάγκες όμως είναι πολλές μέχρι να γίνει λειτουργικός ο Ναός.

Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν  με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εξωτερικά του Ναού για λόγους ασφαλείας των πιστών. Σκοπός, σύμφωνα με τη Μητρόπολη, μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν γίνει οι άκρως απαραίτητες εργασίες για να αρχίσει η εύρυθμη λειτουργία του Ναού.

TOP NEWS