Εργάτης για μια μέρα έγινε ο μητροπολίτης Μαντινείας

  • Dogma

Με μπροστάρη τον μητροπολίτη Μαντινείας κ. Αλέξανδρο και τρεις ομάδες εργασίας, εκτελέστηκαν εργασίες τόσο καθαρισμού και ευπρεπισμού της ιεράς μονής Τιμίου Προδρόμου Κυνουρίας, όσο και συντήρησης των υποδομών υδροδότησης της μονής και των κτημάτων της.

Dogma Newsdesk

Με μπροστάρη τον μητροπολίτη Μαντινείας κ. Αλέξανδρο και τρεις ομάδες εργασίας, εκτελέστηκαν εργασίες τόσο καθαρισμού και ευπρεπισμού της ιεράς μονής Τιμίου Προδρόμου Κυνουρίας, όσο και συντήρησης των υποδομών υδροδότησης της μονής και των κτημάτων της.

Είναι η δεύτερη φορά που ο ιεράρχης βάζει τα.. ρούχα εργασία αφού πρόσφατα είχε βοηθήσει τους εργάτες στις εργασίες ανακαίνισης.

Μια ομάδα παρέμεινε εντός της μονής, εργαζόμενη για τον ευπρεπισμό της, αφού από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και έως τα μέσα Σεπτεμβρίου θα τελούνται η ακολουθία του εσπερινού κάθε Σαββάτο και η Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή.

Μετά τη ριζική ανακαίνισή τους, τα περισσότερα κελλιά της μονής καθαρίστηκαν και εντός των ήμερων θα είναι έτοιμα να εξοπλιστούν καταλλήλως.

Μια δεύτερη ομάδα βρέθηκε στα μποστάνια της μονής, ποτίζοντας και σκαλίζοντας τα κηπευτικά, ενώ παραλλήλως συνελέγησαν και οι πρώτοι καρποί εκ των κηπευτικών.

Τέλος, μια τρίτη ομάδα επιμελήθηκε τον καθαρισμό της πηγής κάτωθεν της μονής στη θέση «Πλατάνι», ενώ επιτέλεσε αναγκαίες εργασίες συντηρήσεως στο δίκτυο αρδεύσεως του αμπελιού και του μποστανιού.

TOP NEWS