Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας στηρίζει την Εκκλησία

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Στο πλευρό της Εκκλησίας τάχθηκε σήμερα ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Δρίκος Αρμόδιος και μέλη του Δ.Σ. επισκέφθηκαν σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, για να του εκφράσουν την συμπαράστασή τους στο έργο της Εκκλησίας.

ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉÓ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÌÅ ÖÏÑÅÉÓ, ÂÏÕËÅÕÔÅÓ ÊÁÉ ÉÄÑÕÌÁÔÁ---(ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÖÅËÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÈÇÂÁÉÙÍ ×ÁÑÇ ÈÅÏ×ÁÑÇ(ÂÏÕËÅÕÔÇ) ËÏËÁ ÍÔÁÉÖÁ, ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ  ÄÁÂÁÊÇ(ÂÏÕËÅÕÔÇ Í.Ä)- ÅÈÍÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÍÅÏËÁÉÁÓ  ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÌÅ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÍÅÏËÁÉÁÓ)--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

29112016_neoi_2 29112016_neoi_3

Ο κ. Δρίκος τόνισε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας συντάσσεται με την θέση της Εκκλησίας στο θέμα της Παιδείας και στηρίζει την Ορθοδοξία, καθώς «η Ορθοδοξία κράτησε το Έθνος όρθιο τις δύσκολες στιγμές», ενώ επεσήμανε, ότι στηρίζει τις αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και χαρακτήρισε συγκινητική και ευεργετική την σημερινή συνάντηση. «Η Εκκλησία χαίρεται να έχει νέους από όλους τους χώρους που εμπνέονται από την Αλήθεια του Χριστού και κάνουν έργο. Σήμερα, στην εποχή μας αυτό είναι πολύ χρήσιμο» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και τους κάλεσε να υπάρχει μία καλή συνεργασία για το κοινό καλό.

29112016_neoi_6 29112016_neoi_4

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998, μετά από μεγάλη και μακρόχρονη προσπάθεια των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών οργανώσεων νέων της χώρας μας και απέκτησε αιρετή διοίκηση τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Το Ε.ΣΥ.Ν. είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία στο εσωτερικό συμμετέχοντας (θεσμικά) στη Διυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, στην Επιτροπή Διοργάνωσης της Βουλής των Εφήβων, στην Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού κ.ά., ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε δεκάδες δίκτυα και συσπείρωσεις της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών. Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO.

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ