Η απάντηση του Μητροπολίτη Πατρών στο Ποτάμι

  • Dogma
ποτάμι

Απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ποτάμι σχετικά με την καύση των νεκρών και τη θέση της Εκκλησίας των Πατρών έστειλε ο τοπικός Ιεράρχης κ. Χρυσόστομος.

Το Ποτάμι στην ανακοίνωσή του εξαπολύει σφοδρή επίθεση προς την Εκκλησία που παροικεί στην Πάτρα υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «εκφράζουμε τη στήριξή μας στον Δήμαρχο Πατρέων κ. Πελετίδη που αποφάσισε να προωθήσει τη δημιουργία κέντρου αποτέφρωσης. Η απόφαση του τοπικού Μητροπολίτη να καλέσει τους κατοίκους της Πάτρας σε συγκέντρωση εναντίον του αποτεφρωτηρίου μας θυμίζει άλλες, σκοτεινές εποχές».

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος απαντά ενοχλημένος στον πόεδρο του κινήματος και στα στελέχη με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ἐπληροφορήθημεν, τυχαῖα, διότι εἴχαμε πολύ σοβαρότερες ἐνασχολήσεις καί ἐνημερώθημεν περί τῶν δηλώσεων καί τῶν ἀναφορῶν στό πρόσωπό μας, ἀπό τό «Ποτάμι», σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς συζητήσεως γιά τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα.
Συγκεκριμένα, μεταξύ τῶν ἂλλων, ἀναφέρει τό «Ποτάμι» στήν ἀνακοίνωσή του. «…Ἡ ἀπόφαση τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτη νά καλέσῃ τούς κατοίκους τῆς Πάτρας σέ συγκέντρωση ἐναντίον τοῦ ἀποτεφρωτηρίου μᾶς θυμίζει ἂλλες, σκοτεινές ἐποχές».
Συνιστῶμεν ἐν ἀγάπῃ, στόν Πρόεδρο τοῦ κινήματος καί τούς Συνεργάτας του, νά διαβάζουν σωστά τά κείμενα καί νά πληροφοροῦνται ὑπεύθυνα περί τῶν γεγονότων. Εἰδ’ ἄλλως θά μιλοῦν ἀνεδαφικά καί θά ἐκτίθενται, ἀφοῦ οἱ δηλώσεις τους εἴτε προφορικές, εἴτε γραπτές, ὅπως περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, οὐδεμίαν σχέση θά ἒχουν μέ τήν πραγματικότητα καί δέν θά ἀντέχουν στό διάλογο καί στήν κριτική.
Καί κάτι ἄλλο. Τίς σκοτεινές ἐποχές δέν τίς θυμίζει οὔτε τίς ὑπηρετεῖ ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν καί ἡ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά ὅσοι δέν ἀναγνωρίζουν τό δημοκρατικό δικαίωμα στόν Μητροπολίτη καί σέ ὅποιον ἄλλο πολίτη, νά ἐκφράζῃ τίς θέσεις του καί τίς ἀπόψεις του γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν στήν πρόοδο καί στό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς Πατρίδος μας.
Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ διά φωτισμόν νοός καί σύνεσιν ἐν πᾶσι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ