Η εορτή της Αγίας Ελέσης στα Κύθηρα

  • Δόγμα

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 31ης Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους καί περί ὥραν 19:00, συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί ἀκολούθησε ἡ Λιτάνευσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ἐλέσης.

Τήν μνήμην τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἁγίας Ἐλέσης εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Ἐλέσης ἑώρτασε πανηγυρικῶς ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων τήν 31ην Ἰουλίου καί τήν 1ην Αὐγούστου 2023.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 31ης Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους καί περί ὥραν 19:00, συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί ἀκολούθησε ἡ Λιτάνευσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ἐλέσης.

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ γιά νά συμμετάσχῃ στόν ἑορτασμό τῆς Προστάτιδος τῶν Κυθήρων Ἁγίας Ἐλέσης ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.Ἱερώνυμος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.Ἱερώνυμος ἐχοροστάτησε εἰς τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό μετά Ἀρτοκλασίας καί μετά τήν προσλαλιά, τό καλωσόρισμα καί τήν εἰσαγωγική ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου μας, ὡμίλησε κατάλληλα γιά τήν τιμωμένη Ἁγία Ἐλέσα, στούς προσκυνητές. Μέ ἀφορμή τό νεαρό τῆς ἠλικίας τῆς Ἁγίας κατά τό μαρτύριό της ἀπό τό χέρι τοῦ ἴδιου τοῦ πατέρα της, ἐπεσήμανε ὁ ἅγιος Καλαβρύτων τήν ἀνάγκη οἱ γονεῖς νά εἶναι κοντά στά παιδιά τους, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας. Νά τά ὁδηγήσουν καί νά τά κρατήσουν κοντά στό Χριστό, προκειμένου νά τά προστατεύῃ ἀπό ὅλους καί ὅλα, τά ὁποῖα καραδοκοῦν καί ἀπειλοῦν νά κλέψουν τήν ψυχή τους καί νά τήν ἀποπροσανατολίσουν ἀπό τόν ἀγῶνα τόν καλό.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας. Κατά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τήν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκήρυξε ἐμπνευσμένα τόν Θεῖο Λόγο. Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη Κυθήρων γιά τήν εὐγενῆ πρόσκλησή του εἰς τό Παναγιοσκέπαστο καί Ἁγιοτόκο νησί τῶν Κυθήρων γιά νά συμμετάσχῃ εἰς τήν Ἱεράν Πανήγυριν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Μνήμης τῆς Ἁγίας Ἐλέσης, αὐτῆς τῆς νέας κόρης, πού θυσιάσθηκε γιά τήν πίστη της στόν Χριστό. Ἀναφέρθηκε ὁ ἅγιος Καλαβρύτων στήν Εὐαγγελική Περικοπή τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, ἡ ὁποία εἶναι τόσο σύγχρονη καί ἔρχεται στόν καθένα μας νά δώσῃ πολλά μηνύματα σέ σχέση μέ τόν οὐρανό καί ὄχι μέ τήν γῆ καί συνδέεται μέ τή ζωή καί τόν βίο τῆς Ἁγίας Ἐλέσης καί ὄχι μέ τά κοσμικά πράγματα, τά ὁποῖα βιώνουμε καί ζοῦμε ὡς Νεοέλληνες, οἱ ὁποῖοι διαγράφουμε καί βγάζουμε ἀπό μέσα μας τόν Χριστό. Τό πρῶτο πού λέγει ὁ Κύριός μας εἶναι ὅτι θά πρέπει νά μή συναναστρεφόμεθα αὐτούς πού εἶναι ἐχθρικοί ἀπέναντι στόν Ἰησοῦ Χριστό, νά τούς ἀφήνουμε στήν ἀπιστία τους καί νά μήν ἀντιδικοῦμε μαζί τους γιατί «γίνονται θηρία ἀνήμερα, τά ὁποῖα θά προσπαθήσουν νά μᾶς κατασπαράξουν», ὅπως ἔχει γίνει πολλές φορές μέσα στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Καί στόν βίο τῆς Ἁγίας Ἐλέσης αὐτό βλέπουμε. Ἦταν ἡ Ἁγία γόνος προσευχῆς τῆς μητέρας της Εὐγενίας, ἡ ὁποία ἦταν κρυφοχριστιανή, ἐνῶ ὁ πατέρας της ὁ Ἑλλάδιος πού ἦταν εἰδωλολάτρης ἀφήρεσε τήν ζωή τῆς Ἁγίας Ἐλέσης, γιατί δέν ὑπάκουσε στήν ἐντολή του νά παντρευτεῖ ἕναν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα.

Λέγει καί κάτι ἀκόμη ὁ Κύριός μας «μή νοιώθετε ἀνίσχυροι γιατί ἔχετε ἐμένα». Ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός καί ἐλαφρώνει τόν ἄνθρωπο, πού ἔρχεται στήν Ἐκκλησία καί ἐναποθέτει τά προβλήματά του στόν Χριστό, στήν Παναγία μας, στήν Ἁγία Ἐλέσα. Ἀπό ἀνθρώπους κοσμικούς, γήινους, εὐτελεῖς μᾶς κάνει ἀνθρώπους θεϊκούς, ἁγίους, ὅπως ἦταν ἡ Ἁγία Ἐλέσα.

Ὁ Σεβ. Κυθήρων ἐν πρώτοις εὐχαρίστησε καί ἐδήλωσε τήν εὐγνωμοσύνη ὅλων μας στήν Ἁγία Ἐλέσα, διότι μέ τίς εὐχές της προστατεύει αὐτόν τόν τόπο, τό νησί μας καί μέ ὑγίειᾳ καί πνευματική χαρά εὑρισκόμαστε κατά τήν προηγούμενη καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα γιά νά κάνουμε τήν Ἱεράν Πανήγυριν. Στή συνέχεια, εὐχαρίστησε ἐκ βαθέων τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.Ἱερώνυμο γιά τήν πολλή του ἀγάπη καί τήν προθυμία του νά ἔλθῃ κοντά μας γιά τήν προσφορά τῆς Θείας Χάριτος καί εὐλογίας τήν διακονία τοῦ Θείου Λόγου, πού ἔχει πολύ δύναμη καί χάρη καί εὐλογία καί ἀνασταίνει ἀνθρώπους, τούς σηκώνει ἀπό τήν ραθυμία καί τούς ὁδηγεῖ στόν Χριστό. Εὐχαρίστησε καί τόν ἅγιο Διάκονο καί τούς Ἁγίους Πατέρες, τόν Πρωτοψάλτη ἐκ Τριπόλεως κ.Βασίλειο Γεωργαρᾶ καί τούς Τοπικούς μας Ἄρχοντας, τούς Ἐπιτρόπους καί ὅλους ὅσους ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν Ἱεράν Πανήγυριν καί ἐναπόθεσαν εἰς τόν Κύριον διά τῆς Ἁγίας μας Ἐλέσης τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν τους.

Εὐχήθηκε καλήν ὑγιεία, πλούσια τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, τόσο στά ὑλικά ὅσο καί στά πνευματικά καί νά χαρίσῃ ὁ Κύριος «ἀντί τῶν ἐπιγείων τά ἐπουράνια, ἀντί τῶν προσκαίρων τά αἰώνια, ἀντί τῶν φθαρτῶν τά ἄφθαρτα»

TOP NEWS