Η επιστολή του Μητροπολίτη Κυθήρων στον πρωθυπουργό για το πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων

  • Dogma

Στο μείζων πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων των Κυθήρων και των Αντικυθήρων επικεντρώνεται επιστολή που απέστειλε ο Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ στον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Στο μείζων πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων των Κυθήρων και των Αντικυθήρων επικεντρώνεται επιστολή που απέστειλε ο Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ στον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Σεραφείμ αναφέρθηκε στο φημολογούμενο κλείσιμο 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, κάνοντας λόγο για απομόνωση αυτών των περιοχών. «Τα περιφερειακά αεροδρόμια, και ιδιαίτερα των Κυθήρων νεκρώνονται και απομονώνονται από την πρωτεύουσα και την έως τώρα τουριστική κίνηση της πατρίδος μας».

Ο Μητροπολίτης, εξέφρασε την αγωνία του για τα μεγάλα προβλήματα και την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί στα νησιά, εφόσον περιοριστούν σε τόσο μεγάλο βαθμό οι μετακινήσεις των κατοίκων. «Το κλείσιμο του αεροδρομίου Κυθήρων, αλλά και των άλλων περιφερειακών, θα βύθιζε σε απόγνωση τον μικρό, αλλά σε κάθε περίπτωση σεβαστό πληθυσμό των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, ιδιαίτερα κατά τούς φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες».

Ωστόσο, προσπαθώντας να βρει μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, πρότεινε τη μείωση των δυο δρομολογίων της χειμερινής περιόδου σε ένα.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Μητροπολίτη:

Ἐξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ,

Μέ πολλή ἀγωνία καί ἔκδηλη τήν ἀνησυχία οἱ κάτοικοι τῶν ἀκριτικῶν πρός νότον νησιῶν μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων παρακολουθοῦν σειρά δημοσιευμάτων σέ ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα ἐνημέρωσης γιά δύο καυτά καί οὐσιώδη γιά τήν διαβίωσί τους, τήν δι’ ἀέρος καί θαλάσσης τουριστική κίνησι, καί γιά τήν διακίνησί τους πρός Ἀθήνα, Πειραιᾶ, Κρήτη καί Ἑπτάνησα. Ἡ ἀνησυχία καί ἡ ἀγωνία μας ἑστιάζονται συγκεκριμένα εἰς τά ἑξῆς θέματα :

1. Στό φημολογούμενο καί μή διαψευδόμενο ἁρμοδίως ἐνδεχόμενο κλεισίματος 22 περιφερειακῶν ἀερολιμένων τῆς πατρίδος μας κατ’ ἀπαίτησιν τῶν ἐλεγκτῶν καί συμβούλων εἰς τά θέματα τοῦ δανεισμοῦ καί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Ἀνάμεσα στούς ἐν λόγῳ περιφερειακούς ἀερολιμένες εἶναι καί ὁ τῶν Κυθήρων. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί τά ἄλλα περιφερειακά ἀεροδρόμια, ἀλλά καί ἰδιαίτερα τῶν Κυθήρων νεκρώνονται καί ἀπομονώνονται ἀπό τήν πρωτεύουσα καί τήν ἕως τώρα τουριστική κίνησι τῆς πατρίδος μας.

Τά Κύθηρα τά τελευταῖα χρόνια ἀπέκτησαν μία πολύ καλή καί ἱκανοποιητική ἀεροπορική συγκοινωνία μέ τήν Ἀθήνα, τά Ἑπτάνησα καί τήν Κρήτη (Ἀθήνα-Κύθηρα καθημερινά καί Κρήτη-Κύθηρα-λοιπά Ἑπτάνησα τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα), ἀλλά καί μέ τήν Ὀλλανδία καί τό ἐξωτερικό μέ αὐξανόμενες πτήσεις τῶν τσάρτερ. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν σταδιακή καί διαρκῆ αὔξησι τοῦ τουρισμοῦ καί ἰδιαίτερα κατά τό περασμένο καλοκαῖρι.

Τό κλείσιμο τοῦ Ἀεροδρομίου Κυθήρων, ἀλλά καί τῶν ἄλλων Περιφερειακῶν, θά ἐβύθιζε σέ ἀπόγνωσι τόν μικρό, ἀλλά σέ κάθε περίπτωσι σεβαστό πληθυσμό τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων, ἰδιαίτερα κατά τούς φθινοπωρινούς καί χειμερινούς μῆνες, διότι εἶναι ἕνας τρόπος συχνῆς – καθημερινῆς σχεδόν ἀεροπορικῆς συγκοινωνίας δι’ ὅλα τά δύσκολα καί ἀπρόοπτα περιστατικά τῆς χειμερινῆς περιόδου, καί

2. Ἡ ἄλλη μεγάλη ἀγωνία καί ἀνησυχία τῶν συμπολιτῶν μας νησιωτῶν εἶναι ἡ ἀπειλή διακοπῆς τῆς ναυτιλιακῆς γραμμῆς Πειραιᾶς – Κύθηρα – Ἀντικύθηρα – Κρήτη γιά τήν οἰκονομία καί τήν καλύτερη διαχείρισι τῶν ἐπιδοτήσεων, σύμφωνα μέ τίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ναυτιλίας καί Αἰγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Ὁ κ. Ὑπουργός θεωρεῖ τήν ὡς ἄνω ναυτιλιακή γραμμή ὡς «ἕνα δρομολόγιο τό ὁποῖο δέν ἔχει καμία συγκοινωνιακή σκοπιμότητα». Καί ἀντί τούτου δηλώνει ὅτι «θά μπορούσαμε κάλλιστα ἀπό τή Νεάπολη Λακωνίας, μέσα σέ δύο ὧρες, νά ἐξυπηρετοῦμε καθημερινά αὐτά τά νησιά. Καί τό καράβι νά πηγαίνει, παράλληλα καί στό Καστέλι στήν Κρήτη».

Ἐξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ,

Ὁ ΥΝΑ κ.Βαρβιτσιώτης, κάνοντας τήν πρότασι αὐτή διά λόγους οἰκονομίας, ἴσως δέν ἔχει ὑπ’ ὄψιν του ὡρισμένα τοπικά δεδομένα. Στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς εἶναι τοὐλάχιστον τριπλάσιοι στόν ἀριθμό Κυθήριοι ἀπό τούς ἐδῶ μόνιμους κατοίκους. Ἐδῶ στά Κύθηρα ἔχουμε ἕνα μεγάλο ἀριθμό γηρασμένου πληθυσμοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ τό καράβι ἀπό Κύθηρα – Πειραιᾶ καί τἀνάπαλιν ἐξυπηρετοῦνται καλῶς γιά νά ἐπισκεφθοῦν τούς δικούς τους καί γιά τά προβλήματα ὑγιείας καί γηρατειῶν. Δέν τούς ἐνδιαφέρει τόσο ἡ Λακωνία καί ἡ διά ξηρᾶς ἀνάβασίς τους στήν Ἀθήνα. Ἀπό ἐκεῖ ἐξυπηρετοῦνται οἱ ἐμπορικοί σκοποί. Οὔτε εἶναι σέ θέσι μέ Ι.Χ. αὐτοκίνητα καί τήν διά ξηρᾶς συγκοινωνία νά φθάσουν ἀπό Νεάπολη στήν Ἀθήνα.

Κατά παρόμοιο τρόπο καί οἱ λιγοστοί κάτοικοι τῶν Ἀντικυθήρων δέν ἐξυπηρετοῦνται μέ τήν μέσῳ Νεαπόλεως πρόσβασι διά ξηρᾶς στήν πρωτεύουσα δι’ αὐτοκινήτων. Πολλοί οἰκεῖοι καί συγγενεῖς τους ἔχουν ἐγκατασταθῆ στό Καστέλλι Κισάμου καί τήν γύρω περιοχή καί οἱ ὑπόλοιποι στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς. Ἐκεῖνο, τό ὁποῖο θά ἦτο ἴσως δυνατόν νά γίνῃ, κ.Πρωθυπουργέ, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν ἁρμοδίων παραγόντων, εἶναι ἡ μείωσις τῶν δύο δρομολογίων σέ ἕνα κατά τήν χειμερινή περίοδο (Πειραιᾶς – Κύθηρα – Ἀντικύθηρα – Κρήτη καί ἐπιστροφή, ἀπό Παρασκευή ἀπόγευμα ἕως τό βράδυ τῆς Κυριακῆς). Ἔτσι, θά ἐπετυγχάνετο μία σημαντική οἰκονομία, ἀλλά καί δέν θά ἀπεκόπτοντο τά νησιά μας ἀπό τόν Πειραιᾶ καί τήν Κρήτη, κατά τούς ἄγονους μῆνας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἀναμένουμε ὅλοι μας τήν δυναμική καί ἀποφασιστική σας παρέμβασι οὕτως, ὥστε νά μήν περιπέσουν τά ἀκριτικά πρός νότον νησιά μας σέ μαρασμό, ἐρήμωσι καί ἀφανισμό. Ἔχουν μεγάλη καί πλούσια ἱστορία χιλιάδων χρόνων πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν. Προστατεύσατε τίς νησιωτικές μας περιοχές. Ἐργασθῆτε ἀποφασιστικά καί ἀποτελεσματικά γιά τήν Ἑλλάδα. Ἡ πατρίδα μας θά σᾶς τό χρωστάει.

Μέ ἐξαίρετη τιμή καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

TOP NEWS