Η κρίση χτυπά τα εκκλησιαστικά ιδρύματα

  • Dogma

 
 
 
 
 
 
 
 Δεν θα αποδέχεται πλέον τροφίμους το Ιωακείμειο Γηροκομείο και το Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός» εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας περιθάλψεως των. Η συνεχιζόμενη μείωση των συντάξεων και η μη καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των χρημάτων των συμβάσεων των τροφίμων, οδηγεί στη μείωση των μισθών των εργαζομένων και στη σταδιακή μείωση του αριθμού των τροφίμων των δύο Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια έλαβαν την απόφαση αυτή προσφάτως εφ’ όσον η καταβολή των οφειλομένων ποσών από τα ασφαλιστικά ταμεία των τροφίμων δεν αποδόθηκε στα Ιδρύματα εδώ και 10 μήνες.

 

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως απεγνωσμένα προχώρησε σε εκποιήσεις ακινήτων και επιβολή έκτακτων εισφορών των Ναών της πόλεως, που βοήθησαν στην λειτουργία των Ιδρυμάτων από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι σήμερα.

 

Η απόφαση αυτή αποβλέπει στην διατήρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους τροφίμους και στην διαφύλαξη των 90 θέσεων εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ