Η Κυριακή του Θωμά στη Μητρόπολη Ιερισσού

  • Δόγμα

Η Κυριακή του Αντίπασχα στην Ιερισσό.

Την Κυριακή του Αντίπασχαή του Θωμά, ο Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος ιερούργησε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ιερισσού, πλαισιούμενος από ιερείς και διακονους της μητροπόλεως.

Ο κ. Θεόκλητος στο κήρυγμά του, αναφερθηκε στην Ανάσταση του Χριστού και στην ψηλάφιση του Θωμά και τόνισε τη διαχρονικότητα του αναστάσιμου μηνύματος.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Μητρόπολης: 

Τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν καλή ἀπιστία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ, πού ἀπέβη τελικῶς ἀποδεικτικό τῆς Ἐκκλησίας μήνυμα περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ, κατά τό Πασχαλινό πρόγραμμα πού ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τόν ὑπεδέχθησαν ὁ φιλόχριστος Λαός τῆς Ἱερισσοῦ μέ τόν Ἐφημέριό τους Πρωτ. π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει μέ πολλή ζέση τήν ἱστόρηση, δηλαδή τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἔργο ἐπίπονο καί πολυδάπανο, πού φέρεται εἰς πέρας μέ τόν χρωστῆρα τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Βλάχου. Συμπροσευχόμενος προσῆλθε στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη καί ὁ συνταξιοῦχος κτίτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Ἐμμανουήλ Λοῦπος, στόν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὄντως ἀνέθεσε τό νά πυργώση καί νά ἀνυψώση τέτοιο περίφημο Παλλάδιο. Στήν Ἀναστάσιμη αὐτή πανηγυρική Θεία Λειτουργία προσῆλθαν συμπροσευχόμενοι ὁ Λιμενάρχης Ἱερισσοῦ κ. Πέτρος Εὐθυμίου, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Λιμενικοῦ Φυλακίου Οὐρανουπόλεως κ. Χρῆστος Παναγιωτίδης καί ὁ Διευθυντής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἱερισσοῦ κ. Διαμαντῆς Ταραζᾶς.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ψηλάφηση τῆς Ζωηφόρου Πλευρᾶς τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Μαθητή Του, ἀνεφέρθη στό ἱστορικό καί κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του, δίδοντας οὐσιαστικά ἀπάντηση σέ τοποθέτηση καλοῦ ἠθοποιοῦ μας ὁ ὁποῖος τό Σάββατο 30η Ἀπριλίου τ.ἔ, ἀπό τό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ “Ἀντέννα”, χαρακτήρισε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν Πίστη στόν Ἀναστάντα “κουραστικά καί ξεπερασμένα πράγματα”, πού ἡ ἐπιστήμη καί ἡ φιλοσοφία ἀπέδειξαν ὅτι δέν μποροῦν νά σταθοῦν ἱστορικά!

Ὁ Ἐπίσκοπός μας παρετήρησε ὅτι οὔτε ἡ Ἐπιστήμη οὔτε ἡ Φιλοσοφία μποροῦν νά ἀπαντήσουν στό ἐρώτημα ἄν ὁ Χριστός μας ἦταν τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, οὔτε ἐάν ἀνέστη ἤ δέν ἀνέστη! Καί τοῦτο γιατί ἡ Ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μέ τό ἐπιστητό, δηλαδή μέ ὅ,τι ἐμπίπτει στίς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις καί τό λογικό! Ἡ δέ Φιλοσοφία εἶναι ἀντικείμενο καί παραγωγή τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καί σοφίας πού δέν δικαιοῦται οὔτε δύναται νά ὁμιλῆ γιά τά οὐράνια καί θεϊκά πράγματα! Οἱ “σεσοφισμένοι μῦθοι”, δηλαδή ἡ ἀνθρώπινη σοφία, ἡ πλεγμένη μέ φαινομενική, πρόσκαιρη καί ἀδύναμη ἀνθρώπινη σοφία, καί ἡ Ἐπιστήμη πού διαρκῶς ἐξελίσσεται καί ἐπιδιώκει νά γνωρίση τίς ἀλήθειες τοῦ σύμπαντος κόσμου δέν μποροῦν καί δέν δύνανται νά ὁμιλοῦν γιά τό μεταφυσικό καί γιά πράγματα πού ἐξ Ἀποκαλύψεως ὁ κόσμος ἐδέχθη ἀπό μέρους τῆς Ἁγιοτριαδικῆς Θεότητος. Ὅσον δέ ἀφορᾶ στό γεγονός τῆς ἱστορικά τεκμηριωμένης Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ποιμενάρχης μας ἀνεφέρθη σέ πληθώρα στοιχείων ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές καί τά λοιπά Θεόπνευστα Βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης πού περιγράφουν λεπτομερῶς καί ἀποδεικνύουν περίτρανα τό Γεγονός.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, εἶπε ὁ ὁμιλητής, δέν εἶναι ἀποτελέσμα ψυχαναγκασμοῦ, οὔτε ψευδαίσθηση οὔτε χίμαιρα! Εἶναι ἡ ἐμπειρία πού ἀπέκτησε ἡ Ἐκκλησία ψηλαφώντας τήν τετρωμένη Πλευρά τοῦ Κυρίου της, ὅπως περιγράφεται στόν Ματθαῖο, στόν Μᾶρκο, στόν Λουκᾶ, στόν Ἰωάννη, στόν Πέτρο, στόν Παῦλο καί στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη! Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι περί τῆς ἱστορικότητας τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ μας συνομολογοῦν ὁ Ἰώσηπος, ὁ Τάκιτος, ὁ Πλίνιος καί ἰδίως τό Ἰουδαϊκό Ταλμούδ πού καταγράφει τήν ἰουδαϊκή παράδοση ἐπακριβῶς. Ὁ Ἀναστάς ἐμφανίζεται στούς ἐμβρόντητους Μαθητές καί στίς γυναῖκες πού Τόν ἀκολουθοῦσαν σέ κλειστό χῶρο, σέ ἀνοιχτό χῶρο, τό πρωΐ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, κατά τήν πορεία πρός Ἐμμαούς δύοντος τοῦ ἡλίου σέ δύο Μαθητές Του ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα, στό περιγιάλι τῆς Γεννησαρέτ ὅπου συντρώγει μέ τούς Μαθητές Του! Ἡ “ἀπομυθοποίηση” τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀπεζήτησε ὁ προτεσταντικός κόσμος καί τήν ὁποία βιώνει λίγο ἤ πολύ ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα ὀρθολογιστική Εὐρώπη, δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἡ κομμένη καί ραμμένη στά μέτρα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης θεωρία περί Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἀπέρριψε τοῖς πράγμασι καί ἔσβησε τό αἷμα τῶν Μαθητῶν Του, αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων Μαρτύρων τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας καί οἱ ἔνδεκα ἑκατομμύρια Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μέχρι τόν 4ο αἰῶνα πού κήρυξαν Χριστόν καί Τοῦτον ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα!

TOP NEWS