Ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος θεολογικών σπουδών στην Κρήτη

  • Dogma

Οι σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Θεολογικών Σπουδών, που θα λειτουργεί στη Νεάπολη Πάφου και στο Αρκαλοχώρι μπορούν να ειδικευθούν σε ένα τομέα, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα για την αποδοτικότερη επιτέλεση του έργου τους στο χώρο της Εκκλησίας, της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς.

Ξένη Δημοσίευση

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου της Κύπρου θα λειτουργεί στην Νεάπολη Πάφου και στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου.

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο απόφοιτοι των Θεολογικών Σχολών, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών τμημάτων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ημεδαπής.

Οι σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Θεολογικών Σπουδών, που θα λειτουργεί στη Νεάπολη Πάφου και στο Αρκαλοχώρι μπορούν να ειδικευθούν σε ένα τομέα, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα για την αποδοτικότερη επιτέλεση του έργου τους στο χώρο της Εκκλησίας, της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές διδάσκονται και προετοιμάζονται μεθοδολογικά για την έρευνα και την επιστημονική συγγραφή, ενώ για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα απαιτεί την καταβολή διδάκτρων, ενώ το πτυχίο είναι ισότιμο με τα μεταπτυχιακά πτυχία των προγραμμάτων των Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Για τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, έγινε η πρώτη συνάντηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, με τους υπευθύνους του Μεταπτυχιακού Τμήματος Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου της Κύπρου καθηγητές κ. Νίκο Ζαχαρόπουλο και Χρήστο Οικονόμου, αλλά και με τους καθηγητές της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι θα στελεχώσουν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Συζητήθηκαν θέματα πρακτικής, κυρίως, φύσεως για την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του προγράμματος.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή Σεπτέμβριο 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Αρχιμ. Δρ. κ. Νήφωνα Βασιλάκη, τηλ. 6983632476, e-mail: vasilakisnifon@hotmail.com

*Ανακοίνωση της Ι.Μ. Αρκαλοχωρίου

TOP NEWS