Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή του Αγίου Θεοκλήτου

  • Δόγμα

Στόν λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχόμενος καταλλήλως, τόνισε ὃτι ὁ Ἃγιος , ὃπως καί ὃλοι οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπῆρξαν ἂνθρωποι, που μέ τήν ἁγιότητα τοῦ βίου τους ἐνέπνευσαν ὂχι μόνο ὃσους βρέθηκαν κοντά τους, ἀλλά καί ὃλους ἐμᾶς που μέ τήν ἀγάπη τους καί τό παράδειγμα τοῦ βίου τους μᾶς ἐπισκέπτονται καί σήμερα .

Τὴν Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Θεοκλήτου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, τελέσθηκε Ἱερά Ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς.

Στόν λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχόμενος καταλλήλως, τόνισε ὃτι ὁ Ἃγιος , ὃπως καί ὃλοι οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπῆρξαν ἂνθρωποι, που μέ τήν ἁγιότητα τοῦ βίου τους ἐνέπνευσαν ὂχι μόνο ὃσους βρέθηκαν κοντά τους, ἀλλά καί ὃλους ἐμᾶς που μέ τήν ἀγάπη τους καί τό παράδειγμα τοῦ βίου τους μᾶς ἐπισκέπτονται καί σήμερα .

TOP NEWS