Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους: ΟΧΙ στο γάμο “ομόφυλων ζευγαριών”

  • Δόγμα

Ανακοίνωση της Ι. Κοινότητας του Αγίου Όρους για την πρόθεση της Κυβέρνησης να νομοθετήσει το γάμο μεταξύ ομοφύλων

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Την αντίδραση και άρνησή της εξέφρασε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, σχετικά με το νομοσχέδιο που προτίθεται να καταθέσει η Κυβέρνηση και αφορά τη νομοθέτηση του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση: 

Εξ αφορμής προσφάτων δηλώσεων περί της προθέσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως διά την νομοθέτησιν του γάμου των «ομοφύλων ζευγών», ως επίσης και της υιοθεσίας τέκνων υπ’ αυτών, η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης εκφράζει τον έντονον προβληματισμόν και ανησυχίαν πάντων των Αγιορειτών Πατέρων.
Το Άγιον Όρος, ως χώρος προσευχής και ασκήσεως εύχεται ταπεινώς για όλους τους ανθρώπους, ως εικόνας του Θεού.
Παρά ταύτα εκφράζομεν τον προβληματισμον και την βαθείαν λύπην μας για τα σχεδιαζόμενα νομοθετήματα.
Οφείλομεν, διά της παρούσης ανακοινώσεως, να δηλώσωμεν σαφώς ότι κάθε μορφή γάμου η τεκνοθεσίας, η οποία αντίκειται εις την ευαγγελικήν διδασκαλίαν, αλλά και εις την μακραίωνην παράδοσιν του ευσεβούς έθνους και γενους ημών, όσον αφορά εις τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, ευρίσκει ημάς απολύτως αντιθέτους.
Απευθύνομεν θερμήν έκκλησιν όπως η Ελληνική Κυβέρνησις μη προχωρήση εις την αναγγελθείσαν αντιευαγγελικήν νομοθεσίαν, ευχόμενοι η Προστάτις της πατρίδος μας και Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να μεσιτεύη προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν για να οδηγήση όλους σε μετάνοια και ζωή συμφώνως προς το φως του Ευαγγελίου και την διδασκαλία Του.

TOP NEWS