Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μελιταίας

  • Δόγμα

Το 1917 ο Ηγούμενος Αμφιλόχιος Παπαδημητρίου από τη Δωρίδα έκτισε κελιά και την πύλη της δυτικής πλευράς. Το σπουδαιότερο κειμήλιο της Μονής είναι ένας τετράγωνος ογκόλιθος πού στηρίζει την πλάκα της αγίας Τραπέζης, πού περιέχει χαραγμένο κείμενο συνθήκης μεταξύ Μελιταίων και Πηρέων του 3ου π.Χ. αιώνος.

Το Μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων στην περιοχή της αρχαίας Μελιταίας. Για την οικοδόμησή του μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τό τείχος της Μελιταίας. Η Μονή κτίσθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ενώ τα κελιά και ο περίβολος της Μονής είναι κτίσματα των αρχών του 20ου αιώνος. Το καθολικό είναι ρυθμού Βασιλικής με τρούλο..

Το 1917 ο Ηγούμενος Αμφιλόχιος Παπαδημητρίου από τη Δωρίδα έκτισε κελιά και την πύλη της δυτικής πλευράς. Το σπουδαιότερο κειμήλιο της Μονής είναι ένας τετράγωνος ογκόλιθος πού στηρίζει την πλάκα της αγίας Τραπέζης, πού περιέχει χαραγμένο κείμενο συνθήκης μεταξύ Μελιταίων και Πηρέων του 3ου π.Χ. αιώνος.

Επίσης στη Μονή σώζεται η προκήρυξη των επαναστατών της 15ης Φεβρουαρίου του 1854, πού εκεί στη Μονή υπέγραψαν ο Ηγούμενος Γρηγόριος καί οι πρόκριτοι των χωρίων Αβαρίτσας (νυν Μελιταίας) καί Νεοχωρίου.

Δεκάδες είναι τα θαύματα  που έγιναν στον χώρο της μονής και τα οποία εξιστορούν και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής.

TOP NEWS