Ήξεις αφήξεις η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ για τις ταυτότητες

  • Dogma

[ΜΟΝΟ ΣΤΟ RNN] Μπορεί η Ιερά Σύνοδος να εξέλαβε ως καθησυχαστική την επιστολή της ΕΛ.ΑΣ σχετικά με το θέμα των νέων ταυτοτήτων, ωστόσο ορισμένα σημεία της, όχι μόνο δεν «φωτίζουν» αλλά μάλλον μπερδεύουν, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να καταλάβει τι εννοεί η αστυνομία.

 

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ ενημέρωσε την Εκκλησία πως «Σέ κάθε περίπτωση, το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα χαρακτηριστηκά ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναγνωρίζεται και σαν ταξιδιωτικό έγγραφο, πλην όμως δεν θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό και δακτυλικό αποτύπωμα και δεν θα ταυτίζεται με την κάρτα του πολίτη». 

 

Ωστόσο ο κανονισμός 2252/2004 που αναφέρει ως  βάση για  τις νέες ταυτότητες η ΕΛ.ΑΣ, δεν αφορά στις ταυτότητες αλλά στα διαβατήρια. Ο πλήρης τίτλος αυτού του κανονισμού μάλιστα είναι : « Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών».

 

Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού, σημειώνεται πως « Τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης το οποίο περιέχει εικόνα του προσώπου. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης την ενσωμάτωση δακτυλικών αποτυπωμάτων υπό μορφή που εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα. Τα δεδομένα ενσωματώνονται κατά τρόπο ασφαλή και το μέσο αποθήκευσης διαθέτει επαρκή χωρητικότητα και ικανότητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων».

 

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου σημειώνεται πως: «Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών. Δεν αφορά τα έγγραφα ταυτότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για τους υπηκόους τους ή τα προσωρινά διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα με ισχύ έως και δώδεκα μηνών».

 

Εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να συμμορφωθεί με τον κανονισμό 2252/2004 ωστε οι νέες ταυτότητες να θεωρούνται ταξιδιωτικά έγγραφα τότε θα πρέπει να υπάρχει και φωτογραφία και αποτυπώματα και μέσο αποθήκευσης. Ενα τσιπ δηλαδή το οποίο θα είναι ενσωματομένο. 

 

Πως λοιπόν η ΔΙΣ  θεωρεί καθησυχαστική αυτην την επιστολή; Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων www.religiousnews.gr, η ΔΙΣ θεωρείται καλυμμένη από την απάντηση της ΕΛ.ΑΣ και δεν υπάρχει πρόβλεψη – για την ώρα τουλάχιστον- να ζητήσει διευκρινήσεις. 

 


 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

Ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού 2252/2004

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ