Κοίταξε τρόπους, που εμφανίζεται ο Θεός!

  • Δόγμα

Του Δημητρίου Λυκούδη

«Δες χρώματα που φρόντισε να λειτουργούν ο Κτίστης.

Μπροστά σε τέτοιες αποχρώσεις, δύσκολα η ανθρώπινη φύση μένει ασυγκίνητη.

Ενδόμυχα, δύνασαι να ακροαστείς φωνές από βάθους, που συνηγορούν και υπομνηματίζουν πώς, όχι, δεν εκτίσθη τυχαία ετούτη η πλάση.

Βλέπεις, έχει τόσους τρόπους και μέσα ο Θεός, ώστε να κάνει αισθητή την παρουσία Του».

TOP NEWS