Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στη Μητρόπολη Θήρας

  • Δόγμα

Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφης στη Θήρα

Ξεκινά ο Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στη Μητρόπολη Θήρας, σύμφωνα με το ακόλουθο Πρόγραμμα: 

TOP NEWS