Μαρωνείας προς πρωθυπουργό: Αλλάξτε το νομοσχέδιο για την ΔΕΗ

  • Dogma

Τον προβληματισμό και την αγωνία του για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα γύρω από την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ καταθέτει με επιστολή του στον Πρωθυπουργό ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής. 

Dogma Newsdesk

Τον προβληματισμό και την αγωνία του για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα γύρω από την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ καταθέτει με επιστολή του στον Πρωθυπουργό ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Ο κ. Παντελεήμων συντάσσεται στο πλευρό των εργαζόμενων και των τοπικών φορέων, και ζητά από τον κ. Αντώνη Σαμαρά την τροποποίηση του νομοσχεδίου ώστε να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση του ΑΗΣ Κομοτηνής.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Ὡς καλώς γνωρίζετε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ ἰδιαιτέρως ἡ παροικοῦσα εἰς τήν εὐαίσθητον καί ἀκριτικήν περιοχήν τῆς Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, ἀποτελεῖ φορέα καί ἐγγυητήν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως καί συνυπάρξεως προσώπων διαφορετικῶν θρησκειῶν και πολιτισμῶν.

Συγχρόνως, τά τελευταῖα ἔτη, κατά τά ὁποῖα ἡ φιλτάτη ἡμῶν πατρίς πλήττεται ἀπό τήν πρωτόγνωρον σέ ἔκτασιν οἰκονομικήν κρίσιν μέ τά ἀρνητικά ἀποτελέσματα, τῆς αὐξήσεως τῶν αὐτοκτονιῶν, τοῦ ψυχολογικοῦ μαρασμοῦ, τῆς ἀγωνίας τῶν νέων καί πολλά ἄλλα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσπαθεῖ, ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων Της, νά στηρίξῃ ψυχικῶς καί νά ὑποβοηθήσῃ ὑλικῶς καί νά καλύψῃ πρῶτες ἤ καί πάγιες ἀνάγκες ἀνήμπορων συμπολιτῶν μας.

Ἐπειδή, ἑσχάτως ἐπαινέσατε δημοσίως τό ὅλο ἔργον αὐτό τῆς μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου προΐσταται ἀναμφιβόλως καί ἀθορύβως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, μέ τήν παροῦσα μου ἐπιθυμῶ νά Σᾶς καταθέσω τόν προβλημτισμόν καί συνάμα νά Σᾶς μεταφέρω τήν ἀγωνίαν τῶν Ἐπαρχιωτῶν μου διά τό ζήτημα τό ὁποῖον ἀνέκυψε, μετά τήν δημοσίαν διαβούλευσιν τοῦ νομοσχεδίου μέ θέμα: ‘’Δημιουργία νέας καθετοποιημένης ἑταιρίας ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας’’, τό ὁποῖον προεκάλεσεν ἀναβρασμόν καί ἔντασιν εἰς τήν τοπικήν κοινωνία

Ἐπειδή, τό νέο αὐτό πλήγμα ἔρχεται νά προστεθῇ εἰς τήν συνέχειαν τῶν ληφθέντων μέτρων τῆς καταργήσεως τῶν λιμενικῶν σταθμῶν, τῆς ἀναστολῆς λειτουργίας τῶν Ἀστυνομικῶν Σχολῶν καί τώρα τοῦ ΑΗΣ Κομοτηνῆς, ὡς Ἐπίσκοπος καί Ποιμένας τῆς περιοχῆς, ἀπευθύνομαι εἰς Ὑμᾶς, πού διακρίνεσθε διά τήν εὐαισθησίαν καί τόν καθημερινόν Σας ἀγῶνα διά τήν πρόοδον τῆς Πατρίδος μας καί τήν οἰκονομικήν της ἀνόρθωσιν καί ἔξοδον ἀπό τήν οἰκονομικήν κρίσιν, διά τοῦτο θερμῶς παρακαλοῦμεν καί συντασσόμενοι μετά τῶν θέσεων τῶν Σωματείων Ἐργαζομένων καί τῆς Ἑνώσεως Τεχνικῶν ΔΕΗ ΑΗΣ Κομοτηνῆς, τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 86/2014 Ἀποφάσεως τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης, τῶν Δημάρχων Κομοτηνῆς καί Μαρωνείας-Σαπῶν, ὅπως ἐνσκύψητε καί τροποποιήσητε τόν προτεινόμενον Νόμον ἰδιωτικοποήσεως τοῦ 30% τῆς παραγωγῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος καί συνεπῶς τῆς ἰδιωτικοποιήσεως τῆς ΑΗΣ Κομοτηνῆς μέ ὄσα προβλήματα θά προσθέσῃ ἡ τυχόν ἰσχύς του εἰς τά εὐρύτερα στρώματα καί δή εἰς τήν περιοχήν μας.

Βέβαιοι ὄντες ὅτι διά τῆς μεγαλοκαρδίας καί τῆς εὐψυχίας πού Σᾶς διακατέχουν ὅτι θά συναισθανθῆτε ὅσα ἐν περιλήψει προεκθέσαμεν καί ἐπικαλούμενοι πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν πρός συνέχισιν τῆς εὐθυνοφόρου καί κοπιώδους προσπαθείας Σας διά τήν πρόοδον τοῦ Ἔθνους μας καί τῆς ἐπανόδου αὐτοῦ εἰς τό ἀρχαῖον κάλλος, διατελοῦμεν˙

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς ἐξαιρέτου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:
Έκκληση για διάλογο σχετικά με το ζήτημα της ΔΕΗ απήυθυνε στον Πρωθυπουργό ο Σερβίων Παύλος

TOP NEWS