Μητρόπολη Αιτωλίας: Τα εκκλησιαστικά παραπτώματα πρέπει να τιμωρούνται – Οι Κληρικοί πρέπει να είναι υπόδειγμα στην κοινωνία

  • Dogma
αγρίνιο

Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:  Είναι ευνόητο ότι τα εκκλησιαστικά παραπτώματα πρέπει να τιμωρούνται, κατά τα υπό των ιερών κανόνων και των νόμων διαγο­ρευόμενα, οι Κληρικοί πρέπει να είναι υπόδειγμα στην κοινωνία σύμφωνα με τους ιερούς κανόνας, όπως πράγματι συμβαίνει με την συντριπτική πλειοψηφία των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας σχετικά με την πρωτόδικη καταδίκη του Ιερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδος.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η υπόθεση του Κληρικού π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου απα­σχο­λησε την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στο παρελθόν, από του έτους 2012. Για ελάσσονα τότε εκκλησιαστικά παραπτώματα κινή­θηκε η εκκλησιαστική διαδικασία, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Και μετά την ασκηθείσα ποινική δίωξη υπό της Εισαγγελικής αρχής ο μακαριστός Μητρο­πολίτης κυρός Κοσμάς, με την υπ’ αριθμ. Πράξη 144/9-7-2021 τον έθεσε σε δια­θε­σιμότητα, την μη προβλεπόμενη από το εκκλησιαστικό, πειθαρχικό δίκαιο, άνευ στερήσεως των αποδοχών του. Να σημειωθεί δε ότι η περικοπή των αποδοχών της μισθοδοσίας σε έναν Κληρικό γίνεται όταν και όπως σαφώς το επιτάσσει ο νόμος.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, όταν ανέλαβε την Τοποτηρητεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτω­λίας και Ακαρνανίας, τον Ιανουάριο 2022, διέγνωσε το πρόβλημα. Επειδή ως Τοποτηρητής έχει καθορισμένες διοικητικές αρμοδιότητες, αναφέρθη­κε με έγγραφό του, την 24η Ιανουαρίου 2022, δηλαδή από τις πρώτες ημέρες της αναλήψεως της Τοποτηρητείας, στην Ιερά Σύνοδο για το γεγονός αυτό και την ερώτησε για το πώς να χειρισθεί το θέμα, διότι γινόταν ευρύτατη συζήτηση μεταξύ του πληρώματος της τοπικής Εκκλη­σίας.

Η Ιερά Σύνοδος, ύστερα από απόφασή της κατά την 8η Φεβρουαρίου 2022 έδωσε στον Τοποτηρητή την άδεια να προβεί σε εκκλησιαστικές ανακρίσεις για τον Ιερέα ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή εν όψει εκδικάσεως της υποθέσεώς του. Γράφεται στο έγγραφο: «Η Ιερά Σύνοδος… απεφάσισεν όπως παράσχει υμίν άδειαν ίνα διανεργήσετε ανακρίσεις εις βάρος του Ιερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου του Δημοσθένους της Ιεράς Μητρο­πόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας διά κανονικά παραπτώματα». Κατόπιν τούτου, ανατέθηκε την 29η Μαρτίου 2022 η ανακριτική διαδικασία σε Εφημέριο της Ιεράς Μητρο­πόλεως.

Μετά την ποινική εκδίκαση της υποθέσεως του π. Θεοδώρου Δροσο­παναγιώτου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδος την 18ην Ιουλίου 2022 και την ποινή που του επεβλήθη, κάθειρξη 27 ετών, ο Τοποτηρητής, όπως είχε καθήκον, και ύστερα από την ως άνω απόφαση της Ιεράς Συνόδου, προέβη σε τέσσερεις ενέρ­γειες. Πρώτον, ζήτησε από την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Λευκάδος απόσπασμα της αποφάσεως του Δικαστηρίου. Δεύτερον, απαγόρευσε στον Ιερέα προσωρινώς μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Εκκλη­σιαστικού Δικα­στη­ρίου κάθε ιερο­πραξία. Τρίτον, έδωσε εντολή στον εκκαθαριστή αποδοχών των Εφη­μερίων να του αποδίδεται το 50% των αποδοχών του μέχρι να τελεσιδικήσει η υπό­θεση, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προσφάτως νόμο 4957/ΦΕΚ 21 Ιουλίου 2022. Τέ­ταρτον, έδωσε εντολή στον εκκλησιαστικό ανακριτή να επισπεύσει τη διαδικασία των εκκλησιαστικών ανα­κρίσεων, ζητώντας να του δοθεί, όπως το επιτάσσει ο νόμος, και η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λευκάδος, με τον σχετικό φάκελο της δικογραφίας.

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υποστηρίζει ότι είναι ευνόητο ότι τα εκκλησιαστικά παραπτώματα πρέπει να τιμωρούνται, κατά τα υπό των ιερών κανόνων και των νόμων διαγο­ρευόμενα, οι Κληρικοί πρέπει να είναι υπόδειγμα στην κοινωνία σύμφωνα με τους ιερούς κανόνας, όπως πράγματι συμβαίνει με την συντριπτική πλειοψηφία των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η Μητρόπολη διαθέτει αξιόλογους Κληρικούς, διακόνους και μοναχούς που επιτελούν το έργο τους με υπευθυνότητα και δημιουργικότητα, η δε εκκλησιαστική δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί έγκαιρα και αποτε­λεσματικά για να προλαμβάνονται ή και να θεραπεύονται τα σκάνδαλα, τα προ­ε­ρ­χό­μενα από κανονικά παραπτώματα.

TOP NEWS