Μητρόπολη Φιλίππων: 15 Υποτροφίες στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυρού Προκοπίου

  • Dogma

Στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Φιλίππων Κυρού Προκοπίου θα δοθούν 15 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες που εισήχθησαν φέτος στα Πανεπιστήμια της χώρας – Αναλυτικά η σχετική προκήρυξη

Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται, ότι, με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Στεφάνου, και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ιδιόγραφη διαθήκη του μακαριστοὺ Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυροὺ Προκοπίου, προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκὸ έτος 2023-2024 η χορήγηση 15 υποτροφιών σε προπτυχιακοὺς φοιτητὲς με οικονομικὲς δυσκολίες, οι οποίοι εισήχθησαν εφέτος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικὰ Ιδρύματα της Ελλάδος και κατάγονται απὸ τις επαρχίες της Ιερὰς Μητροπόλεώς μας και διαμένουν μόνιμα εντὸς των ορίων αυτὴς.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες δύνανται να απευθύνωνται στους Εφημερίους των Ενοριών τους, για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερον έως 27-10-2023 με τα απαραίτητα δικαιολογητικὰ, για την εξέταση και αξιολόγηση της αιτήσεώς τους απὸ την ορισθείσα Τριμελὴ Επιτροπὴ του Ταμείου Υποτροφιὼν της Ιερὰς Μητροπόλεως.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, για την εξέταση και αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικὼν :

α) Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης δια του Εφημερίου της Ενορίας, όπου ανήκει.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ατομικοὺ Δελτίου επιτυχίας στις πανελλαδικὲς Εξετάσεις.

δ) Βεβαίωση εγγραφὴς στην ανάλογη Πανεπιστημιακὴ Σχολή.

ε) Εκκαθαριστικό Εφορίας προηγούμενου οικονομικοὺ έτους, στο οποίο να εμφαίνηται το οικογενειακὸ και ατομικὸ εισόδημα του/της αιτουμένου/νης.

στ) Πιστοποιητικὸ οικογενειακὴς καταστάσεως, εκ του οποίου θα προκύπτει: η ελληνικὴ ιθαγένεια, η ηλικία, η καταγωγὴ καη η μόνιμη κατοικία.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/φίας, ότι δεν λαμβάνει υποτροφία απὸ άλλον Φορέα.

η) Συστατικὴ επιστολὴ του Εφημερίου της Ενορίας, περι της εντὸς των ορίων της Ιερὰς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/φίας, όπως και περί του ήθους, της ευσεβείας και του εκκλησιαστικοὺ φρονήματος αυτού/τής.

H σχετικὴ έρευνα και αξιολόγηση των αιτήσεων για την λήψη των υποτροφιών, επὶ τη βάσει των τεθέντων κριτηρίων (οικογενειακὸ και ἀτομικὸ εισόδημα, βαθμολογία εισαγωγής, προστατευόμενο μέλος πολυτέκνου, τριτέκνου ή μονογονεϊκής οικογενείας, βαθμολογία εισαγωγής) απονομής αναλόγου χρηματικού ποσού, θα ενεργηθή υπὸ τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η απονομὴ των υποτροφιὼν θα γίνει απὸ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.Στέφανο σε ειδικὴ τελετὴ μετά από νεώτερη σχετική ανακοίνωση.

TOP NEWS