Μητρόπολη Βεροίας: Αγιασμός στη Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

  • Dogma
βεροίας

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα τελέστηκε ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, ενώ πατρικούς λόγους και ευχές απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μέ χαρά ἐγκαινιάζουμε ἀπόψε, ἐπι­καλούμενοι τόν φωτισμό καί τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παντανάσσης, τή νέα περίοδο τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού ἔχει τήν ἕδρα του στό Μη­­τροπολιτικό Κέντρο Πολιτι­σμοῦ «Παντάνασσα» τῆς πόλεώς μας.

Τό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λε­ώς μας εἶναι μία προσπάθεια ἀλλά καί μία προσφορά τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκκλησίας στά παιδιά, στούς νέ­ους μας, ἀλλά καί στούς μεγα­λυ­τέ­ρους στήν ἡλικία πού ἀγαποῦν τή μουσική, τό θεῖο αὐτό δῶρο πού χάρισε ὁΘεός στόν ἄνθρωπο, καί πού τόν κάνει, ὅταν τό ἀξιο­ποιεῖ μέ τόν σωστό τρόπο νά μοιά­ζει μέ τούς ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι δια­παντός ὑμνοῦν τόν Θεό, ἀλλά καί νά ξεκουράζεται καί νά ἀνα­παύεται καί ὁ ἴδιος καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι γύρω του ἀπό τήνἁρ­μονία τῆς μουσικῆς.

Καί εἴμεθα ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς, γιατί μέ τόν ζῆλο καί τίς προσπά­θειες τοῦΔιευθυντοῦ τοῦ Ὠδείου μας, τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ ΧριστοῦἘκκλησίας, μου­­σικολογιωτάτου κυρίου Γεωρ­γίου Ὀρδουλίδη, ἀλλά καί τή συμ­βολή τῶν καθηγητῶν ὅλων τῶν τμη­μάτων, ἡ προσπάθεια αὐτή ἀγκαλιάσθηκε ἀπό ὅλους σας καί καρποφόρησε, καί ἔτσι ἀπολαμβά­νου­­με ὅλοι τούς πλούσιους καί γλυκεῖς καί μελωδικούς καρπούς της, ἀ­κού­οντας καί χειροκροτώ­ντας ἀπό καρδιᾶς τούς μαθητές τοῦ Ὠδείου μας, εἴτε στίς ἐκδηλώ­σεις τοῦ Ὠ­δείου εἴτε στίς ἐκδηλώ­σεις τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας στίς ὁποῖες συμπράττουν, χαρίζο­ντάς μας τήν μου­σική πανδαισία τῶν ἤχων καί τῆς μελωδίας τῆς φωνῆς καί τῶν ὀρ­γάνων τους.

Εὐχόμεθα, λοιπόν, σήμερα στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔ­τους νά συνεχίσετε ὅλοι, καθηγη­τές καί μαθητές, μέ τόν ἴδιο ζῆλο καί μέ τήν ἴδια ἀγάπη αὐτή τήν ὡραία προσπάθεια, ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τή σπουδή καί τή μελέτη τῆς μουσικῆς σᾶς δίδει τήν εὐκαιρία, ἰδίως στά παιδιά καί στούς νέους μας, νά γνωρίσετε καί νάἀπο­κτή­σετε φίλους καί ἐμπειρίες πολύ­τι­μες γιά τή ζωή σας, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε χαρίσματα καί ἀρε­τές, ὅπως ἡ συνέπεια, ἡ ἀκρίβεια, ἡ ἐπιμέλεια καί πολλές ἄλλες, πού θά σᾶς εἶναι χρήσιμες γιά ὅλη σας τή ζωή, ὥστε νά χαιρόμεθαὅλοι, καί ἐμεῖς καί οἱ καθηγητές σας καί οἱ γονεῖς σας, μέ τήν πρόοδό σας καί μέ τίςἐπιτυχίες σας.

Εὔχομαι, λοιπόν, σέ ὅλους καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί καλή ἐπιτυχία στήν προσπάθειά σας.

βεροίας

TOP NEWS