Μοναξιά και μοναχικότητα

  • Δόγμα

Του Δημητρίου Λυκούδη

Συνήθως, οι άνθρωποι αποφεύγουμε να μένουμε για αρκετή ώρα μόνοι μας. Μας φοβίζει, μας τρομάζει η μοναξιά, γιατί η συνείδηση μάς ελέγχει για όσα ατακτοποίητα ενυπάρχουν στοιβαγμένα εντός μας.

Υπάρχουν όμως και όσοι επιλέγουν αυτενεργήτως, όχι τη μοναξιά, αλλά τη μοναχικότητα γύρω τους. Αυτοί, ως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ή είναι αγρίμια ή άγιοι!

TOP NEWS