Ο Αρχιεπίσκοπος για αξία της Ελλάδας και τις σχέσεις Εκκλησίας – Έθνους

  • Dogma
εκκλησίας

«Καλούμαστε να σηκώσουμε τον πήχη πιο ψηλά. Να αφήσουμε τις μικρότητες. Να μη μας απασχολούν οι σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, αλλά Εκκλησίας – Έθνους» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την ειδική εκδήλωση αναγόρευσής του σε επίτιμο Δημότη Ιλίου στην πλατεία Αγίου Φανουρίου. 

Αμέσως μετά τον πανηγυρικό εσπερινό στον ιερό ναό Αγίου Φανουρίου Ιλίου, πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου σε επίτιμο Δημότη Ιλίου, παρουσία των Μητροπολιτών Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, του προϊσταμένου του ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου, Πρωτοσυγκέλλου της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη του Υπουργού Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου, του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μπαλάφα, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Γεωργίου Καλαντζή, των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου, Τοπικών Συλλόγων και οργανισμών, της Διευθύντριας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής κ. Μαίρης Πίνη, πλήθους κόσμου από το Ίλιον και τις γύρω περιοχές.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνης ανέγνωσε το απόσπασμα από το πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων η ομόφωνη απόφαση για την αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου σε επίτιμο Δημότη «ως ηθική ανταμοιβή και δημόσιο έπαινο για το πολυσήμαντο και αναγνωρισμένο έργο του στην αντιμετώπιση της πολυεπίδεδης οικονομικής, ηθικής, κοινωνικής και πνευματικής κρίσης, η οποία μαστίζει την πατρίδα μας από την ημέρα της εκλογής του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών μέχρι και σήμερα για τον άοκνο αγώνα του για την προστασία των πτωχών και αδυνάτων συνανθρώπων μας ανεξαρτήτως θρησκεύματος, χρώματος και φύλου για την συμβολή του στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής για το σεμνό ήθος και το μέτρο που τον διακρίνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία επιτελεί με ταπεινότητα, σύνεση και σεβασμό απέναντι σε κάθε άνθρωπο για το πλούσιο και πολύτιμο συγγραφικό έργο του για την ιδιαίτερη προσφορά του στην πόλη του Ιλίου με την επί των ημερών του και από 16 Φεβρουαρίου του 2010 ίδρυση της νεοσύστατης Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως και την τοποθέτηση σε αυτή ενός αξίου και ικανού ποιμενάρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αθηναγόρα».

Κατόπιν ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νικόλαος Ζενέτος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο γαι την παρουσία του στο Ίλιον «σε ένα τόπο όπου τον διακονεί ως πρώτος Μητροπολίτης και Ποιμενάρχης του ο εκ των πρώτων πνευματικών σας υιών Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο πανάξιος Ποιμενάρχης μας. Στην νεοσύστατη Μητρόπολη, που στις 16 Φεβρουαρίου 2010, χάρη σε δική σας εισήγηση και δικές σας ενέργειες δημιουργήθηκε και συνετέλεσε τα μέγιστα στην πνευματική αναβάθμιση της περιοχής μας» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος προσθέτοντας «σε ένα τόπο και σε ένα χώρο που έχει ταυτισθεί με την παρουσία και την πνευματική μαρτυρία του Ιερού Ναού του Αγίου Φανουρίου Ιλίου, Ναού του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου μάλιστα τα τελευταία έξι χρόνια τον διακονεί επάξια ένα δικό σας πάλι πνευματικό παιδί, ο στενότερος συνεργάτης σας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο ακούραστος Πρωτοσύγκελλός σας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης.

Ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ðñáãìáôïðïéçèçêå óçìåñá óôïí Äçï Éëéïõ ïðïõ ìå ïìïöùíç áðïöáóç ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò áíáãïñåõèçêå óå åðéôéìïò Äçìïôçò ôïõ Äçìïõ---Óôç ôåëåôç ðïõ ðñáãìáôïðïéçèçêå ìåôá ôïí ðáíçãõñéêï åóðåñéíï ãéá ôçí åïñôç ôïõ Áãéïõ Öáíïõñéïõ ðáñåõñåèçêáí ï Õðïõñãïò Ðáéäåéáò Êùóôáò Ãáâñïãëïõ, ï õöõð, Ìåôáíáóôåõôéêçò ðïëéôéêçò Ãéáííçò Ìðáëáöáò , ï âïõëåõôçò ôçò Í.Ä Ãéùñãïò Êïõìïõôóáêïò ï ðñ, Õðïõñãïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ìé÷áëçò Êáñ÷éìáêçò ç åêðñïóùðïò ôçò Í.Ä Æùç Ñáðôç ï áíôéðåñéöåñéáñ÷çò ôïõ ôïìåá Äõôéêçò Áôôéêçò , êáé óõóùìï ôï Äçìïôéêï Óõìâïõëéï.Åðéóçò ï Áñ÷çãïò ôçò ÅËÁÓ Êùóôáò Ôóïõâáëáò êáé ï Áñ÷çãïò ôïõ Ëéìåíéêïõ óùìáôïò , åêðñïùóïðò ôïõ áñ÷çãïõ ôçò ðõñïóâåóôéêçò Õðçñåóéáò êáé åêðñïóùðïò ôïõ áñ÷çãïõ ÃÅÅÈÁ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ðñáãìáôïðïéçèçêå óçìåñá óôïí Äçï Éëéïõ ïðïõ ìå ïìïöùíç áðïöáóç ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò áíáãïñåõèçêå óå åðéôéìïò Äçìïôçò ôïõ Äçìïõ---Óôç ôåëåôç ðïõ ðñáãìáôïðïéçèçêå ìåôá ôïí ðáíçãõñéêï åóðåñéíï ãéá ôçí åïñôç ôïõ Áãéïõ Öáíïõñéïõ ðáñåõñåèçêáí ï Õðïõñãïò Ðáéäåéáò Êùóôáò Ãáâñïãëïõ, ï õöõð, Ìåôáíáóôåõôéêçò ðïëéôéêçò Ãéáííçò Ìðáëáöáò , ï âïõëåõôçò ôçò Í.Ä Ãéùñãïò Êïõìïõôóáêïò ï ðñ, Õðïõñãïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ìé÷áëçò Êáñ÷éìáêçò ç åêðñïóùðïò ôçò Í.Ä Æùç Ñáðôç ï áíôéðåñéöåñéáñ÷çò ôïõ ôïìåá Äõôéêçò Áôôéêçò , êáé óõóùìï ôï Äçìïôéêï Óõìâïõëéï.Åðéóçò ï Áñ÷çãïò ôçò ÅËÁÓ Êùóôáò Ôóïõâáëáò êáé ï Áñ÷çãïò ôïõ Ëéìåíéêïõ óùìáôïò , åêðñïùóïðò ôïõ áñ÷çãïõ ôçò ðõñïóâåóôéêçò Õðçñåóéáò êáé åêðñïóùðïò ôïõ áñ÷çãïõ ÃÅÅÈÁ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ðñáãìáôïðïéçèçêå óçìåñá óôïí Äçï Éëéïõ ïðïõ ìå ïìïöùíç áðïöáóç ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò áíáãïñåõèçêå óå åðéôéìïò Äçìïôçò ôïõ Äçìïõ---Óôç ôåëåôç ðïõ ðñáãìáôïðïéçèçêå ìåôá ôïí ðáíçãõñéêï åóðåñéíï ãéá ôçí åïñôç ôïõ Áãéïõ Öáíïõñéïõ ðáñåõñåèçêáí ï Õðïõñãïò Ðáéäåéáò Êùóôáò Ãáâñïãëïõ, ï õöõð, Ìåôáíáóôåõôéêçò ðïëéôéêçò Ãéáííçò Ìðáëáöáò , ï âïõëåõôçò ôçò Í.Ä Ãéùñãïò Êïõìïõôóáêïò ï ðñ, Õðïõñãïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ìé÷áëçò Êáñ÷éìáêçò ç åêðñïóùðïò ôçò Í.Ä Æùç Ñáðôç ï áíôéðåñéöåñéáñ÷çò ôïõ ôïìåá Äõôéêçò Áôôéêçò , êáé óõóùìï ôï Äçìïôéêï Óõìâïõëéï.Åðéóçò ï Áñ÷çãïò ôçò ÅËÁÓ Êùóôáò Ôóïõâáëáò êáé ï Áñ÷çãïò ôïõ Ëéìåíéêïõ óùìáôïò , åêðñïùóïðò ôïõ áñ÷çãïõ ôçò ðõñïóâåóôéêçò Õðçñåóéáò êáé åêðñïóùðïò ôïõ áñ÷çãïõ ÃÅÅÈÁ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ðñáãìáôïðïéçèçêå óçìåñá óôïí Äçï Éëéïõ ïðïõ ìå ïìïöùíç áðïöáóç ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò áíáãïñåõèçêå óå åðéôéìïò Äçìïôçò ôïõ Äçìïõ---Óôç ôåëåôç ðïõ ðñáãìáôïðïéçèçêå ìåôá ôïí ðáíçãõñéêï åóðåñéíï ãéá ôçí åïñôç ôïõ Áãéïõ Öáíïõñéïõ ðáñåõñåèçêáí ï Õðïõñãïò Ðáéäåéáò Êùóôáò Ãáâñïãëïõ, ï õöõð, Ìåôáíáóôåõôéêçò ðïëéôéêçò Ãéáííçò Ìðáëáöáò , ï âïõëåõôçò ôçò Í.Ä Ãéùñãïò Êïõìïõôóáêïò ï ðñ, Õðïõñãïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ìé÷áëçò Êáñ÷éìáêçò ç åêðñïóùðïò ôçò Í.Ä Æùç Ñáðôç ï áíôéðåñéöåñéáñ÷çò ôïõ ôïìåá Äõôéêçò Áôôéêçò , êáé óõóùìï ôï Äçìïôéêï Óõìâïõëéï.Åðéóçò ï Áñ÷çãïò ôçò ÅËÁÓ Êùóôáò Ôóïõâáëáò êáé ï Áñ÷çãïò ôïõ Ëéìåíéêïõ óùìáôïò , åêðñïùóïðò ôïõ áñ÷çãïõ ôçò ðõñïóâåóôéêçò Õðçñåóéáò êáé åêðñïóùðïò ôïõ áñ÷çãïõ ÃÅÅÈÁ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ðñáãìáôïðïéçèçêå óçìåñá óôïí Äçï Éëéïõ ïðïõ ìå ïìïöùíç áðïöáóç ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò áíáãïñåõèçêå óå åðéôéìïò Äçìïôçò ôïõ Äçìïõ---Óôç ôåëåôç ðïõ ðñáãìáôïðïéçèçêå ìåôá ôïí ðáíçãõñéêï åóðåñéíï ãéá ôçí åïñôç ôïõ Áãéïõ Öáíïõñéïõ ðáñåõñåèçêáí ï Õðïõñãïò Ðáéäåéáò Êùóôáò Ãáâñïãëïõ, ï õöõð, Ìåôáíáóôåõôéêçò ðïëéôéêçò Ãéáííçò Ìðáëáöáò , ï âïõëåõôçò ôçò Í.Ä Ãéùñãïò Êïõìïõôóáêïò ï ðñ, Õðïõñãïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ìé÷áëçò Êáñ÷éìáêçò ç åêðñïóùðïò ôçò Í.Ä Æùç Ñáðôç ï áíôéðåñéöåñéáñ÷çò ôïõ ôïìåá Äõôéêçò Áôôéêçò , êáé óõóùìï ôï Äçìïôéêï Óõìâïõëéï.Åðéóçò ï Áñ÷çãïò ôçò ÅËÁÓ Êùóôáò Ôóïõâáëáò êáé ï Áñ÷çãïò ôïõ Ëéìåíéêïõ óùìáôïò , åêðñïùóïðò ôïõ áñ÷çãïõ ôçò ðõñïóâåóôéêçò Õðçñåóéáò êáé åêðñïóùðïò ôïõ áñ÷çãïõ ÃÅÅÈÁ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Προσέθεσε, επίσης, ότι «ο Προκαθημένος της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας, με τον δημόσιο λόγο και το ήθος του, μακριά από λαϊκισμούς, έδωσε σε όλους: πιστούς και μη, ενεργούς πολίτες και υπεύθυνους πολιτικούς να καταλάβουν ότι η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να σιωπά και να αδιαφορεί για όσα ταλανίζουν τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τα μικρά προβλήματά τους, είτε για τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν και αυτό κάνει μέχρι σήμερα. Αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής και διεκδικεί τις θέσεις της σεμνά, αλλά με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Και διατυπώνει τον λόγο της όχι για να αμφισβητήσει τους θεσμούς ή να εμπλακεί σε πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις αλλά για να εκφράσει με έργα ουσίας την αγάπη της προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, και μάλιστα τον κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως, χωρίς διάκριση θρησκεύματος, χρώματος και φύλου».αρακτήρισε, άλλωστε, τον Μακαριώτατο «Αρχιεπίσκοπο των έργων και όχι των λόγων, της ενότητος και όχι των διχασμών» υπογραμμίζοντας πως «ο Μακαριώτατος από την πρώτη στιγμή έκανε αναφορά για την φροντίδα ανθρώπων κατατρεγμένων και αδύναμων και οι πράξεις του επιβεβαίωσαν τα λόγια του» και αναφέρθηκε στο σημαντικό και πολυσχιδές φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής.

Αμέσως μετά, χαιρετισμό απηύθυνε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο οποίος μίλησε για την αγάπη και τον σεβασμό τόσο του ιδίου, όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγόρευσή του σε επίτιμο Δημότη Ιλίου τονίζοντας πως πρόκειται για «μεγάλη τιμή, αλλά και υποχρέωση» και σημείωσε πως «γίνομαι πολίτης ενός ιστορικού Δήμου και πολίτης είναι αυτός που ενδιαφέρεται για τα θέματα της πόλεως, για τα προβλήματα και τα θέματα των ανθρώπων».
Επεσήμανε, επίσης, ότι δεν υπάρχει Εκκλησία που να μην ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο υπογραμμίζοντας πως «όσοι αγαπούμε τον άνθρωπο, είμαστε υποχρεωμένοι να συμβαδίσουμε». Αναφέρθηκε στο έργο της Εκκλησίας λέγοντας πως θα συνεχιστεί διότι είναι έργο που γίνεται για το κοινό καλό. «Βέβαια δεν είναι έργο του Αρχιεπισκόπου ή ενός Αρχιερέως ή ενός ιερέα. Είναι έργο που καλλιεργείται στις καρδιές των ανθρώπων και γίνεται με τη βοήθεια αυτών. Ό,τι συμβαίνει, άλλωστε, είναι αποτέλεσμα του λαού μας» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Θέλησε, επίσης, να μοιραστεί με τους παρευρισκόμενους δύο σημαντικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει τη μνήμη και την καρδιά του. Το πρώτο αφορά στην ηλικιωμένη γυναίκα από την Κύπρο που του απέστειλε το μόνο της απόκτημα, ένα οικογενειακό κειμήλιο, για να διατεθεί για τα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής και το δεύτερο μία γυναίκα από την επαρχία που σε ένα συγκινητικό γράμμα που έστειλε στην Αρχιεπισκοπή είχε κολλήσει τα μόνα χρήματα που είχε, ένα δίευρω, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο της Εκκλησίας. «Αυτά τα παραδείγματα χαλκεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Αν υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες και τέτοια ψυχική υποδομή, ο αγώνας δεν θα πάει χαμένος» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ικανούς και άξιους συνεργάτες του που τόσα χρόνια εργάζονται για το κοινό καλό. Μίλησε για τον Μητροπολίτη Ιλίου, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του, αλλά και για τον Προϊστάμενο του ναού του Αγίου Φανουρίου και Πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ήθος και στο έργο του, ενώ θέλησε να αποκαλύψει στους παρευρισκόμενους πως όταν ζήτησε από τον π. Συμεών να αναλάβει καθήκοντα σε κάποιον μεγαλύτερο ναό, εκείνος αρνήθηκε και επέμενε να παραμείνει στο ναό του Αγίου Φανουρίου, στους ανθρώπους που αγαπά.

Μιλώντας για την κρίση της εποχής ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε πως «αυτός ο τόπος έχει περάσει πολλές κρίσεις. Διαφορές υπήρξαν πάντοτε. Ο καθένας πρέπει να διορθώσει τον εαυτό του και να συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις για το καλό αυτού του τόπου. Η Ελλαδίτσα μας περιφρονείται αυτό τον καιρό», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, «αλλά είναι το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης και θα το πιέσουν. Εξαρτάται από εμάς να βγούμε από τις δυσκολίες. Με την πείρα και την εμπειρία μου θεωρώ ότι καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι και να αγωνιζόμαστε. Καλούμαστε να βρούμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις παιδικές αρρώστιες και να είμαστε ενωμένοι για την πατρίδα και όχι για τον εαυτό μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε, επίσης, στις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους λέγοντας πως είναι ντροπή να μας απασχολεί τόσο καιρό αυτό το θέμα και «καλούμαστε να σηκώσουμε τον πήχη πιο ψηλά, δηλαδή στις σχέσεις Εκκλησίας – Έθνους. Να αφήσουμε τις μικρότητες».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος επέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο την απόφαση του Δήμου και αναμνηστική πλακέτα, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος προσέφερε στον Δήμαρχο μία αναμνηστική πλακέτα της Αρχιεπισκοπής που απεικονίζει τον Απόστολο Παύλο να κηρύσσει στην Πνύκα και τόνισε πως «έτσι ξεκίνησε ο Χριστιανισμός στην Ευρώπη. Ας ευχηθούμε Η Ελλάδα να δώσει την αφορμή η Ευρώπη να ξαναγίνει Χριστιανική».

Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος κήρυξε την επίσημη έναρξη του πολιτιστικού διημέρου, το οποίο άρχισε με παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα σε ένα πρόγραμμα με κλασσικό και νέο ρεπερτόριο.

ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉËÉÏÍ--ÐÁÍÇÃÕÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÉËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

 

TOP NEWS