Οι Διαβεβαιώσεις των νέων Μητροπολιτών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

  • Dogma
Δημοκρατίας

Τη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου έδωσαν σήμερα το απόγευμα οι νέοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης
Με τον καταστατικό Χάρτη της Ιεράς Συνόδου της 9ης Ιουλίου 1852 καθιερώθηκε οι κληρικοί να δίνουν διαβεβαίωση, οι μεν Αρχιερείς στην αρχιερωσύνη τους οι δε άλλοι κληρικοί στην ιερωσύνη τους. Κατά την Διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Αρχιερεύς θέτει το δεξί του χέρι στο στήθος και δίνει την υπόσχεση ότι θα τηρεί τους «Ιερούς Κανόνες» και τους Νόμους του Κράτους.

ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Η διαβεβαίωση, έχει ως εξής:
«Διαβεβαιούμαι επί τη Αρχιεροσύνη μου ότι θα εκπληρώ τη θεία χάριτι τα αρχιερατικά μου καθήκοντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς Κανόνας και τας ιεράς Παραδόσεις, διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους».

ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ 4290104 ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÙÍ ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁÃÙÍ-ÌÅÔÅÙÑÙÍ ÓÔÏÍ Ð.ô.Ä//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

TOP NEWS