Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών Εκκλησιών στο ΥΠ.ΕΞ

  • Dogma

Mε αντιπροσωπεία της «Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών» (Conference of European Churches) στο πλαίσιο της άσκησης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. συναντήθηκε το μεσημέρι, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλας. 

Λουδάρος Ανδρέας

Mε αντιπροσωπεία της «Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών» (Conference of European Churches) στο πλαίσιο της άσκησης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. συναντήθηκε το μεσημέρι, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλας.

Στην εκκλησιατική αντιπροσωπεία συμμετείχαν μέλη της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Διάσκεψης, Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, καθώς και μέλη της Επιτροπής Διασκέψεων Επισκόπων Ευρωπαϊκής Κοινότητας με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις Καθολικών, κ. Νικόλαο Φώσκολο.

Ο κ. Κούρκουλας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών Εκκλησιών για τον άξονα στον οποίο θα κινηθεί η Ελλάδα κατά την διάρκεια της προεδρίας.

TOP NEWS