Παρέμβαση Αρχιεπισκόπου Κρήτης για το ίδρυμα Βενιζέλου

  • Dogma

Με επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος απευθύνει έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την οικονομική στήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Με επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος απευθύνει έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την οικονομική στήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Στην επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος μεταξύ άλλων γράφει:

«…Σᾶς παρακαλῶ πολύ, νὰ δῆτε ὅσον μπορεῖτε ἕνα θέμα τῆς Κρήτης, τῆς Ἱστορίας μας, τῆς Ἑλλάδος. Πρόκειται γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», τὸ ὁποῖον ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ εἰς τὰ Χανιά. Τὸ Ἵδρυμα αὐτὸ ἱδρύθηκε τὸ 2000, ἀπὸ τὸν φωτισμένον Ἱεράρχη πρ. Κισάμου καὶ Σελίνου Εἰρηναῖον Γαλανάκην, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθηκε πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό. Τὸ ξεκίνημα τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ ὑπῆρξε θαυμαστὸ καὶ ἐλπιδοφόρο».

«Ἡ μέχρι σήμερα λειτουργία καὶ πορεία του, εἶναι κατὰ πάντα ἀξιοθαύμαστη, ἀποδοτικὴ καὶ καρποφόρα σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἀγαπήθηκεν ἀπὸ ὅλη τὴν Κρήτη, ἀγκαλάσθηκεν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ἐπέτυχε πάρα πολλὰ ἐπιτεύγματα σὲ ὅλους τους τομεῖς τῆς Παιδείας τῆς Ἱστορίας […] Αὐτὸ τὸ λαμπρὸ πρωτοπορειακὸ πολύτιμο Ἵδρυμα, σήμερα μέσα εἰς τὸ κλίμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυνο νὰ κλείσει γιὰ λόγους οἰκονομικούς. Ὁ κίνδυνος αὐτὸς εἶναι ἄμεσος. Μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ τὴν ἀπειλὴ τοῦ κλεισίματος καὶ τῆς διαλύσεως τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱδρύματος, ἀπευθύνομαι προσωπικῶς εἰς τὴν Ἐξοχότητά Σας καὶ Σᾶς παρακαλῶ πολὺ νὰ δῆτε τὸ θέμα, νὰ κάνετε ὅ,τι μπορεῖτε καὶ νὰ συμβάλετε προσωπικῶς καὶ ὑπηρεσιακῶς νὰ μὴν κλείσει καὶ νὰ συνεχίσει τὴν λειτουργία του…».

Εξάλλου με επιστολή τους ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης ζητούν από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ιδρύματος. Στην επιστολή μεταξύ άλλων τονίζεται: «Πιστεύουμε ότι με την επίκληση της κρίσης, δεν είναι δυνατόν να καταδικάζονται στην αφάνεια αναγνωρισμένοι πνευματικοί φορείς με πολυεπίπεδη προσφορά στην ιστορική έρευνα, στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών, στην κοινωνία ευρύτερα».

«Σας ζητούμε, αξιολογώντας την προσφορά του πνευματικού αυτού θεσμού, με τη γνωστή ευαισθησία σας σε θέματα που άπτονται του πολιτισμού, να αναλάβετε πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταδειχθεί ότι η χώρα μας, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι σε θέση να θωρακίσει τις αξίες, την Ιστορία και τον Πολιτισμό της…».

Πηγή: neakriti.gr

TOP NEWS