Ποιμαντικό Πρόγραμμα Μητροπολίτου Μαρωνείας κ. Παντελεήμονος κατά το Δωδεκαήμερο

  • Δόγμα

Ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς : Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 18:00.

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2021-2022

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19-12-2021 : Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας. Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24-12-2021 : Παραμονή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι, ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 05:00.

Ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς : Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 18:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 25-12-2021 : Ἡ κατά Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 05:00.

  • Στὸν Ἱερό Ναό Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς θὰ τελεσθοῦν δύο Θεῖαι Λειτουργίαι. Ἡ πρώτη ἀπό ὥρας 05:00 ἕως ὥρας 08:30 καὶ ἡ δευτέρα ἀπό ὥρας 09:00 ἕως ὥρας 10:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26-12-2021 : Μετά τὴν Χριστοῦ Γέννησιν καὶ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31-12-2021 : Παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Παγουρίων. Ὥρα ἐνάρξεως 17:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 01-01-2022 : Ἡ κατά Σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ ἡ πρώτη τοῦ νέου ἔτους.

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

Ἡ ἐπίσημος Δοξολογία τοῦ Νέου Ἔτους καὶ ἡ κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὥρα 10:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 02-01-2022 : Πρό τῶν Φώτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καὶ θὰ τελέσει χειροτονία Διακόνου. Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 05-01-2022 : Παραμονή τῶν Θεοφανείων.

Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι, ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 05:00.

ΠΕΜΠΤΗ, 06-01-2022 : Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

  • Τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὥρα 10:30.
  • Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Δεξαμενή τῆς ΔΕΥΑΚ. Ὥρα 11:15.
  • Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Λιμάνι τῆς Μαρώνειας. Ὥρα 12:00.
  • Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Λιμάνι τοῦ Φαναρίου. Ὥρα 13:00.
  • Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ποταμό Κομψᾶτο. Ὥρα 14:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07-01-2022 : Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Πελαγίας. Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 09-01-2022 : Μετά τὰ Φῶτα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σαππῶν.  Ὥρα ἐνάρξεως 07:00.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

TOP NEWS