Προχωρούν στην πρόσληψη 90 Ιεροδιδάσκαλων για τη Θράκη

  • Dogma

90 ιεροδιδασκάλους για να διδάσκουν το Κοράνιο στα τεμένη της Θράκης ή σε δημόσια σχολεία της περιοχής,θα προσλάβει η Κυβέρνηση.

Θεοδώρα Αβαγιανού

90 ιεροδιδασκάλους που θα πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία του Κορανίου στα τεμένη της Θράκης ή σε δημόσια σχολεία της περιοχής,θα προσλάβει η κυβέρνηση.

Σχετική απόφαση υπογράφηκε από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 15 Μαΐου, προκηρύσσονται 90 θέσεις ιεροδιδασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου εννέα μηνών.

Το έργο τους θα είναι να διδάξουν το κοράνι στα τεμένη της Θράκης ή σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής,σε μαθητές μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.

Οι ιεροδιδάσκαλοι θα μπορούν να προσφέρουν της υπηρεσίες τους στην κεντρική υπηρεσία της Μουφτείας, με σχετική απόφαση του μουφτή.

Στη Μουφτεία Κομοτηνής θα δοθούν 45 θέσεις,30 στη Μουφτεία Ξάνθης και 15 στη Μουφτεία Διδυμοτείχου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης και να ανήκουν στη μουσουλμανική κοινότητα. Θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Η επιλογή τους θα γίνει από πενταμελή επιτροπή.

TOP NEWS