Πρόγραμμα επιμόρφωσης θεολόγων στο ΑΠΘ

  • Dogma

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 12 Οκτωβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β´θμιας εκπαίδευσης σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα».

Dogma Newsdesk

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 12 Οκτωβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β´θμιας εκπαίδευσης σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των θεολόγων καθηγητών σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου τα οποία διδάσκουν στα σχολεία της Β ´θμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη σύγχρονη έρευνα (βιβλικές σπουδές, ιστορία και γραμματεία, κοινωνικές επιστήμες και ηθική, δόγμα και πολιτισμός, οικουμενικός και διαθρησκειακός διάλογος, σύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας, νέες παιδαγωγικές θεωρίες και χρήση τους στο διδακτικό έργο) και η κατάρτιση τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφύονται στην σχολική πραγματικότητα (πτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτική ελευθερία, πλουραλισμός και ζητήματα ενδοσχολικής βίας)

Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 3 έως και 20/9/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ