Πρόσκληση στο δείπνο της Σωτηρίας

  • Dogma

Κλήση μεγάλη  και αγία από τον Θεό Πατέρα, τον Πλάστη και Δημιουργό του παντός, ο Οποίος έστειλε τον Μονογενή Υιό Του στον κόσμο  να  καλέσει στο μέγα  και σωτήριο Αυτού Δείπνο  πάντα   άνθρωπο που επιζητεί και θέλει να  γίνει  σύσσωμος και σύναιμος  Χριστού.

Ο άνθρωπος όμως ,άνθρωπος μωρός και κουφός  και πολλάκις  αδιάφορος δια την σωτηρία της ψυχής  του προτιμά  τα επίγεια  και φθαρτά  αγαθά ,τις φαύλες και  πρόσκαιρες  ηδονές  και τέρψεις  της μάταιης αυτής  ζωής  και όχι μόνο αλλά  παρακούει  και την μεγάλη και ωφέλιμη πρόσκληση που  του  γίνεται να  προσέλθει  στο μέγα  και σωτήριο δείπνο.

 

Ο  άνθρωπος αυτός ζαλισμένος από τις  βιοτικές μέριμνες  λέγει με  ελαφρά την συνείδηση  «ερωτώ  σε  έχε με  παρητημένον». Ω ! άνθρωπε ο  Θεός  τη  αγάπης ,του ελέους  και των οικτιρμών σε καλεί και σε προσκαλεί και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι  και  το  σπουδαιότερο αρνιέσαι  τη μεγάλη  αυτή  τιμητική πρόσκληση.

 

Ο Θεός ,άνθρωπε, σε καλεί και σε προσκαλεί να καθίσεις στο  στολισμένο, στο γιορτινό και πλούσιο  σε  εδέσματα  τραπέζι Του. Σε  καλεί να  γίνεις  συνδαιτυμόνας Του.

 

Σε καλεί  να συνδειπνήσεις μαζί Του και εσύ με ελαφρά την συνείδηση σου  αποποιείσαι τέτοια  αξιοζήλευτη πρόσκληση και δεν παίρνεις μέρος σε τέτοια συμμετοχή ,σε τέτοιο κάλεσμα  «προφασιζόμενος προφάσεις  εν  αμαρτίαις».

 

Ο Θεός , άνθρωπε , από άπειρο Πατρική αγάπη προς  το πρόσωπο σου παρέχει δια  του  Μονογενούς  Υιού Του  την  σωτηρία  της  ψυχής   σου και εσύ μένεις αδιάφορος  στο μέγα τούτο κάλεσμα.

 

Ο Θεός, άνθρωπε, ο Οποίος   σε  έπλασε « βραχύ τι παρά αγγέλους  δόξη  και τιμή  εστεφανωμένον» σε  καλεί  σήμερα δια  του Μονογενούς  Υιού  Του να λάβεις  μέρος στο μέγα  δείπνο, και  στο οποίο μέγα  αυτό  δείπνο θύμα  και θύτης είναι αυτός  ο εκ  Παρθένου Σαρκωθείς Θεάνθρωπος Ιησούς.

 

Ο Θεός, λοιπόν , άνθρωπε , Θεός  πλήρης  αγάπης και αγαθότητας ετοίμασε  για  σένα και για όλο  το ανθρώπινο  γένος τραπέζι   καθαρό, τροφή  πνευματική, τροφή υγιή, τροφή ουράνιο, τροφή αγία, τροφή θεία και  εσύ  παρακούς αυτής  της μεγάλης κλήσης και μένεις  αδιάφορος. «εμπλεκόμενος  ταις του βίου  πραγματείαις».

 

Να  ξέρεις  άνθρωπε ότι, η  σημερινή ευαγγελική περικοπή, η  μεγάλη και αιώνιος αυτή  κλήση δεν  αναφέρεται μόνο δια  τους  τότε  Ιουδαίους αλλά  αναφέρεται και καλεί  εσέ και εμέ και όλους τους  επί γης αδελφούς μας να προσέλθουμε και να συμμετάσχουμε  στο μέγα  δείπνο μετά  φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης.

 

Η  πρόσκληση και η κλήση  είναι γενική ,απευθύνεται  και ισχύει  δια  κάθε άνθρωπο που επιθυμεί διακαώς  να συμμετέχει στην πνευματική αυτή τράπεζα του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκἀλυψης.

 

Ο αγαθός Θεός  θέλει  την  σωτηρία  όλων  των ανθρώπων και δια  τούτο προσκαλεί στο μέγα  Δείπνο της  σωτηρίας με  πολλούς  και διαφόρους τρόπους  όλους τους  ανθρώπους-πάντας άνθρώπους  θέλει  σωθήναι και  εις  επίγνωσιν  αληθείας ελθείν».

 

Ο Φιλεύσπλαχνος Θεός δεν  βιάζει, δεν εξαναγκάζει κανένα άνθρωπο να  γίνει συνδαιτυμόνας  Του . Άλλωστε  ο άνθρωπος έχει ελευθερία και ιδία βούληση είτε  να  εισέλθει στη  τράπεζα, και να  συνδειπνήσει μαζί Του, είτε  να  μείνει έξω  αυτής  της χαράς και πνευματικής πανδαισίας.

 

Ο Θεός Πατέρας  προσκαλεί, προτρέπει, και έχει ανοικτή την θύρα  της οικίας Του δι΄ όλους  τους  ανθρώπους από αρχή της εμφάνισης  του ανθρώπου  στην γή έως την  ημέρα εκείνη την μεγάλη και φωταυγή και τούτο   το κάνει χωρίς καμία διάκριση αλλά  από αγάπη Πατρική.

 

Αγαπητοί μου αδελφοί

Πλούσιος ο οικοδεσπότης, και ανυπολόγιστος η παρουσία του. Απέραντα  τά πολυτελή ανάκτορά  του, αλλά  και αγαθότατη και πλήρης  αγάπης της καρδιά του.

 

Μέγα Δείπνο στην παρούσα  αυτή ζωή  είναι τά πνευματικά αγαθά ,τα οποία  με αφθονία προσφέρει καθημερινά  η αγάπη  του Θεού  Πατρός. (¨Θύμα και Θύτης ο εκ του Ουρανού καταβάς ο Άρτος της Ζωής¨).

 

Διψά ο άνθρωπος να γνωρίσει τις μεγάλες φυσικές  και μεταφυσικές αλήθειες, αυτές που  αναφέρονται στον Θεό, στον άνθρωπο στην αιωνιότητα και στον ηθικό νόμο.Και στον διψασμένο άνθρωπο της κάθε εποχής πού  ζητά  να εύρη  την αλήθεια  ο Θεός της αγάπης του ελέους και των οικτιρμών λέγει :   « Ο σώζων σώζει την εαυτού ψυχήν».

 

Σε αυτήν τη  μεγάλη  πρόσκληση προσήλθαν οικειοθελώς οι υπό της  εκκλησίας μας σήμερα πάντες οι εορταζόμενοι ΄Αγιοι Προπάτορες, του Θεανθρώπου Ιησού ,από τον  Αδάμ έως  Ιωσήφ  τον Μνήστορα και οι οποίοι  κήρυξαν  Χριστόν ,  ζωήν και την ανάστασιν του γένους  ημών

 

Αυτούς ας μιμηθούμε και εμείς αδελφοί μου,προκειμένου να τύχουμε της ανεκλάλητης εκείνης χαράς και ευλογίας,την οποίαν ετοίμασε ο Θεός τοις  αγαπώσι Αυτόν.ΑΜΗΝ 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ