Πρώτη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – ΦΩΤΟ

  • Dogma
Αλεξανδρείας

Την Παρασκευή 25η Νοεμβρίου, εορτή της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εόρτασε τα γενέθλιά του στο Μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα.

Ο Πατριάρχης τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο Μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κυψέλη, και ήταν η πρώτη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, ενώ συλλειτούργησαν πολλοί Αρχιερείς από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Παρέστησαν Πολιτικοί, Βουλευτές, Εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της Αιγύπτου στην Ελλάδα, καθώς και πλήθος κληρικών και λαϊκών.

ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI  ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI  ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ο Πατριάρχης στην ομιλία του συγκινημένος ευχαρίστησε κλήρο και λαό για την παρουσία τους και για την αγάπη τους προς τον ίδιο και το Πατριαρχείο, ενώ αναφέρθηκε στο πρόσωπο της μητέρας του με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη. Μετά την Θεία Λειτουργία τίμησε τους Μητροπολίτες Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, Ηλιουπόλεως κ. Θεόδωρο και Μποτσουάνας κ. Γεννάδιο με την ανώτατη τιμή του Ταξιάρχη και παράλληλα ανακήρυξε την κ. Αικατερίνη Μπελεφάντη– Σοφιανού ευεργέτιδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, απονέμοντάς της τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, αναγνωρίζοντας έτσι την πολύτιμη προσφορά και στήριξή της στο Πατριαρχείο, ενώ την ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την ανακατασκευή του Αρχονταρικίου στο Μετόχι του Πατριαρχείου στην Ελλάδα.

ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI  ÐÁÔÑÉÁÑ×ÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÁÐÁ ÊÁÉ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης εγκαινίασε το νέο Αρχονταρίκι, όπου και δέχθηκε ευχές από τους παρευρισκόμενους, αφού όλοι μαζί του τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κάτι το οποίο τον συγκίνησε ιδιαίτερα. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχόντουσαν μακροημέρευση στον Πατριάρχη, υγεία και δύναμη, αλλά δεν παρέλειψαν να συγχαρούν, να ευχαριστήσουν και να ευχηθούν επιτυχία στο σημαντικό του έργο στον Μητροπολίτη Γουϊνέας κ. Γεώργιο, εκπρόσωπο του Πατριάρχη στην Ελλάδα.

ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÈÕÑÁÍÏÉÎÉÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÓÔÇÍ ÊÕØÅËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

 

TOP NEWS