Συνάντηση των εκπροσώπων των Εκκλησιών στους Αγιους Τόπους

  • Dogma

Το Σάββατον, 2αν /15ην Δεκεμβρίου 2012, έλαβε χώραν εις το Πατριαρχείον η από πολλών ήδη ετών λαμβάνουσα χώραν, υπό την αιγίδα του εκάστοτε Πατριάρχου Ιεροσολύμων, από καιρού εις καιρόν, συνάντησις των Αρχηγών των Εκκλησιών της Αγίας Γης.

Της συναντήσεως ταύτης προήδρευσε η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμμετέχοντος του Γέροντος Αρχιγραμματέως, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου. Τα θέματα των οποίων επελήφθησαν οι Αρχηγοί των Εκκλησιών εις την συνάντησιν ταύτην ήσαν το κοινόν μήνυμα επί τη εορτή των Χριστουγέννων, τα νέα προωθούμενα συγκοινωνιακά μέτρα εις την Πύλην του Δαυΐδ και η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Εκκλησιών επί ταις εορταίς.

Επί τη ευκαιρία ταύτη συνηντήθη μετά των Αρχηγών των Εκκλησιών η Επιτροπή των Παλαιστινίων Προσφύγων του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής – Department of the Service to Palestinian Refugees, ης προεδρεύει ο εξ Αμμάν της Ιορδανίας ιατρός, Ορθόδοξος, κ. Audeh Quawas και εις ην εργάζονται ως υπάλληλοι ο κ. Ράμζη Ζανανήρη, ο κ. Μπερνάρ Σαμπέλα και ο κ. Τζωρζ Στεφάν.

Ούτοι ενημέρωσαν τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Θεόφιλον και τους άλλους Αρχηγούς των Εκκλησιών περί της δραστηριότητος αυτών εις διαφόρους τομείς των Παλαιστινίων Προσφύγων και εξεδήλωσαν διάθεσιν να ευρίσκωνται εις πλήρη συνεργασίαν μετά των Εκκλησιών.

Ο Μακαριώτατος και οι λοιποί Αρχηγοί επήνεσαν την Επιτροπήν δια το έργον αυτής και υπεσχέθησαν αυτή ότι θα έχη την συμπαράστασιν αυτών εις το εξής.

Εκ της Αρχιγραμματείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ LINK: http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/12/15/7365/

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ