Θέλει να σώσει την Εθνική με την περιουσία της Εκκλησίας

  • Dogma

Αυτό είναι το  «εθνικό έργο»  που πρέπει να επιτελέσει η Εκκλησία κατά τον Μητροπολίτη Σύρου

Λουδάρος Ανδρέας

«Τον σταυρό τους» κάνουν όσοι διαβάζουν την πρόταση του Μητροπολίτη Σύρου προς τον Αρχιεπίσκοπο μέσω της οποία ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει να πάρει η Εκκλησία τον έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας, χρησιμοποιώντας όλη την ακίνητη περιουσία της!

Η πρόταση που αν μη τι άλλο, σοκάρει, διέρρευσε σήμερα σε blog προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που περιγράφει στην επιστολή του ο Μητροπολίτης, εάν η Εκκλησία, δώσει τα ακίνητα της, που κατά τους εκτιμητές ξεπερνούν σε αξία τα 400.000.000 ευρώ, θα υπερκαλυφθεί το μισό και επιπλέον των 770.000.000 ευρώ που χρειάζεται σήμερα η Τράπεζα για να μην κρατικοποιηθεί κι έτσι θα μπορέσει να διεκδικήσει την τοποθέτηση της πλειοψηφίας των μελών του νέου Δ.Σ.

Εξηγεί ο Μητροπολίτης Σύρου: «… θα απαιτηθούν 9,7 δις Ευρώ διά την ανακεφαλαιοποίησίν της (σ.σ. της Εθνικής). Εκ τούτων, τα δύο (2) δις θα προέλθουν εκ μετατρεψίμων ομολογιών (τα υπό των ειδικών λεγόμενα COCO’s), τα δ` υπόλοιπα 7,7 δις θα πρέπη να αναζητηθούν είτε από ιδιώτας επενδυτάς, με προτιμησιακόν δικαίωμα εκ των υπαρχόντων, είτε από την κάλυψιν του δέκα τοις εκατόν (10%) του ποσού αυτού κατ’ ελάχιστον από ιδιωτικά κεφάλαια. Συμπερασματικώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναζητεί την στιγμήν αυτήν 770 εκατομμύρια Ευρώ, προκειμένου να μη κρατικοποιηθή».

Και ιδού η λύση κατα τον Μητροπολίτη: «Η συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνεται να πραγματοποιηθή διά της χρήσεως των ανηκόντων εις Αυτήν ακινήτων, η αξία των οποίων, ως προκύπτει εκ των διενεργηθεισών κατά την παριππεύσασαν τριετίαν, παρ` εξειδικευμένων εταιρειών των Τραπεζών, εκτιμήσεων, ανέρχεται εις το ποσόν των τετρακοσίων, τουλάχιστον, εκατομμυρίων (400.000.000) Ευρώ, η δ’ απόδοσις αυτών, κατά την διαρρεύσασαν διετίαν βαίνει συνεχώς μειουμένη».

Οι μελέτες που χρησιμοποιεί ο Μητροπολίτης ήταν με τιμές προηγούμενης τριετίας. Σήμερα ισχύουν οι ίδιοι αριθμοι;

«ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

Κατά τον Μητροπολίτη Σύρου η συμμετοχή της Εκκλησίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας όχι μόνο είναι επιβεβλημένη αλλά και «επιβάλλεται να είναι πολύ μεγάλη, υπερκαλύπτουσα το αναλογούν μερίδιόν Της» όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει δε πως «Η τοιαύτη συμμετοχή σκόπιμον είναι να αποσκοπή εις το πλειονοψηφικόν πακέτον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» προσθέτοντας πως θεωρείται «αυταπόδεικτον ότι η Εκκλησία της Ελλάδος θα ορίζει την πλειονοψηφίαν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης».

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Σε μια εποχή που ο λαός κυριολεκτικά πεινάει, η αξιοποίηση της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας, για την συμμετοχή της Εκκλησίας στην διοίκηση μιας τράπεζας, ακόμη και αν αυτή είναι η Εθνική, προκαλεί σκεπτικισμό.

Παράλληλα τα ερωτήματα που γεννούνται είναι πολλά και ιδιαίτερα σοβαρά όπως:

  • Τι θα κάνει η Εκκλησία ως διοικούσα επί της ουσίας την Τράπεζα με τους δανειολήπτες που θα χάνουν σπίτια και περιουσίες;
  • Τι θα κάνει το από την Εκκλησία διορισμένο Δ.Σ. της Τράπεζας όταν χρειαστεί να ληφθούν πιο σκληρά μέτρα; Θα ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς ή του Ευαγγελίου;
  • Που θα βρει η Εκκλησία χρήματα για να καλύψει την μεθεπόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να διατηρήσει τη θέση της, όταν θα έχει ήδη χρησιμοποιήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της;
  • Τη στιγμή που η Εκκλησία ακόμη δεν έχει καταφέρει να καλύψει τις ζημίες από τις προηγούμενες συμμετοχές της στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, συμμετοχές που έγιναν με δανεισμό… πως θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια;
  • Κι αν η επένδυση δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τι θα πράξει η Εκκλησία που θα έχει ρισκάρει όλη την ακίνητη περιουσία της σε μια εντελώς εκτός της αποστολής της δράση;

Πάντως ο Μητροπολίτης θεωρεί ότι η κίνηση αυτή είναι όχι μόνο επιβεβλημένη αλλά και η ιστορική ευκαιρία της Εκκλησίας … « φρονούμεν ότι ίσως ήγγικεν η ώρα μιάς εισέτι μεγάλης προς το χειμαζόμενον Γένος ευθύνης της Εκκλησίας και ημών των συγκροτούντων το Σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας».

Ενδεικτικό του πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι εκ των Ιεραρχών την ιδέα είναι ότι… αρνήθηκαν να την σχολιάσουν.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ