Το ΦΕΚ με τις νέες διατάξεις γύρω απο τα εκκλησιαστικά ζητηματα

  • Dogma

Δημοσιεύθηκε το φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αναφέρονται τόσο ο νέος νόμος του ελληνικού κράτους για τις θρησκευτικές κοινότητες στην επικράτεια αλλά και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν έναν μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. 

Δημοσιεύθηκε το φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αναφέρονται τόσο ο νέος νόμος του ελληνικού κράτους για τις θρησκευτικές κοινότητες στην επικράτεια αλλά και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν έναν μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος της Κρήτης και της Δωδεκανήσου.

Κατεβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τα νομικά θέματα που αφορούν στους εκκλησιαστικούς οργανισμούς εδω

TOP NEWS