Πρόσκληση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το 1821

  • Dogma
Συνεδρίου

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, υλοποιώντας την Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 2ας μηνός Νοεμβρίου 2017, συνεχίζει την κατ’ έτος διοργάνωση των Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων για την Επανάσταση του 1821.

Η διεξαγωγή του Ζ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου θα λάβει χώρα το φθινόπωρο του έτους 2018 στην Αθήνα. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Η Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής (call for papers) και παρακαλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προτάσεις για πρωτότυπες επιστημονικές εισηγήσεις στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας 20 λεπτών, επί όψεων της ανωτέρω θεματικής, όπως:

α. Ελληνορθόδοξη Παράδοση και Νεωτερικότητα στην ιδεολογία των αγωνιζομένων Ελλήνων.

β. Οι τοπικές Συνελεύσεις του Αγώνος (Μονή Καλτεζών, Μεσσηνιακή Γερουσία, Άρειος Πάγος Σαλώνων κ.ά.)

γ. Οι Εθνοσυνελεύσεις του Αγώνος και οι πολιτικοί εκπρόσωποι του αγωνιζομένου Έθνους.

δ. Τα Συντάγματα των Εθνικών Συνελεύσεων.

ε. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας με βάση τα Συντάγματα των Εθνικών και τοπικών Συνελεύσεων – σύγκριση με τα διεθνώς κρατούντα κατά την εποχή εκείνη.

στ. Η αναγέννηση των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως – συνέχειες και ασυνέχειες με το κοινοτικό παρελθόν.

ζ. Η Διχόνοια και οι Εμφύλιοι Πόλεμοι κατά τη διάρκεια του Αγώνος.

η. Το Σύνταγμα (Πολιτική Διοίκηση) του Ρήγα Βελεστινλή ως πρόδρομος των Συνταγμάτων των Εθνικών Συνελεύσεων.

Οι προτάσεις (υπό μορφή περιλήψεων όχι εκτενεστέρων των 250 λέξεων) δέον όπως κατατεθούν στην Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος έως την 15ην Απριλίου 2018, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της Ιεράς Συνόδου (Ιωάννου Γενναδίου 14 και Ιασίου 1 Τ.Κ. 11521) ή και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: bartholomaios antoniou@yahoo.com – politistikitautotita@yahoo.gr

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δύνασθε να απευθύνεσθε στο Γραφείο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, τηλ. 210-7272214/5 ή 6983772240, και τον Γραμματέα αυτής Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Αντωνίου – Τριανταφυλλίδη.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ