Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός εκ Ρώμης (ΒΙΝΤΕΟ)

  • Δόγμα

Οι αφιλοχρηματία των Αγίων Ιατρών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανή εκ Ρώμης

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός από τη Ρώμη, όπως και οι υπόλοιποι Άγιοι Ανάργυροι, οι Ιατροί, όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα από ασθενείς που θεράπευαν, αλλά έδιναν σε αυτούς, προσπαθώντας να επουλώσουν με το αγιαστικό τους παράδειγμα, ασθενειες ψυχής και σώματος των ανθρώπων,

TOP NEWS