Σήμερα, 22 Ιουνίου, εορτάζουν οι Άγιοι Ιουλιανή και ο γιός της Σατορνίνος

  • Δόγμα

Γράφει ο Δημήτριος Λυκούδης, θεολόγος

Η Αγία Ιουλιανή έζησε μια οσιακή ζωή μέσα στον κόσμο.

Επιδόθηκε σε έργα φιλανθρωπίας, ελεημοσύνης και αγαθοεργίας, καθημερινά και ακούραστα. Σύμφωνα με το Συναξάρι της, επισκεπτόταν τους φτωχούς, εμφύχωνε, παρηγορούσε, ενδυνάμωνε στην πίστη του Χριστού.

Μαζί με τον υιό της, το Σατορνίνο, ομολογούσε Χριστό δημόσια, χωρίς να υπολογίζει τους ειδωλολάτρες, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες.

Συνελήφθη για τη δράση της αυτή, μαζί με τον υιό της. Παρά τις κολακείες και τις υποσχέσεις, η Αγία παρέμεινε ακλόνητη και σταθερή στην πίστη της.

Τότε, οι δήμιοι, για να μην επιτρέψουν στην Ιουλιανή να τους ντροπιάσει, άναψαν μια μεγάλη φωτιά και έβαλαν μέσα στην Αγία και τον υιό της.

Έτσι μαρτύρησαν, δια πυρός, οι δύο μάρτυρες του Χριστού.

TOP NEWS