Αμαθούντος Νικόλαος για εκλογή Μητρ. Πάφου: Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της Εκκλησίας

  • Δόγμα

Εὔχομαι ἡ ἐκλογική διαδικασία νά ἀναδείξει τόν πνευματικό πατέρα καί ἐπίσκοπο τῆς χηρευούσης σήμερα Μητροπόλεως Πάφου, πού μέ τή χάρι τοῦ Παναγίου Θεοῦ θά ὁδηγήσει τό ποίμνιό του εἰς νομάς σωτηρίους.
 

Ὅπως εἶναι γνωστό, τήν ἐρχόμενη Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023, θά γίνουν ἐκλογές στή μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου γιά ἀνάδειξη τριπροσώπου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἡ Ἱερά Σύνοδος στή συνέχεια θά ἐκλέξει τόν νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Ἐπειδή πολλοί ἐκ Πάφου ἀδελφοί μας διερωτῶνται ἀν τελικά θά εἶμαι ὑποψήφιος, ἐπιθυμῶ νά δηλώσω ὅτι, παρά τήν ἀρχική μου ἄρνηση νά συμμετάσχω στήν ἐκλογική αὐτή διαδικασία, τελικά βλέποντας τήν ἔκταση πού πῆρε ἡ προσπάθεια τῶν ἀδελφῶν ἐκ Πάφου γιά προώθηση τῆς «ὑποψηφιότητάς» μου στό τριπρόσωπο, δέν μπορῶ νά συνεχίσω νά ἀρνοῦμαι μπροστά στήν εἰλικρινῆ καί ἀνιδιοτελῆ αὐτή προσπάθειά τους καί θέτω τόν ἑαυτό μου στή διάθεσή τους καί κατ’ ἐπέκταση στή διάθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἐκκλησίας γενικότερα.
Προτρέπω τούς ἀδελφούς μου νά προσέλθουν μέ ἐκκλησιαστικό ἦθος καί πνεῦμα καί μέ προσευχή τήν Κυριακή στίς κάλπες, γιά νά ψηφίσουν μέ ἐκκλησιαστική συνείδηση καί κριτήρια αὐτόν πού κρίνουν καταλληλότερο.
Εὔχομαι ἡ ἐκλογική διαδικασία νά ἀναδείξει τόν πνευματικό πατέρα καί ἐπίσκοπο τῆς χηρευούσης σήμερα Μητροπόλεως Πάφου, πού μέ τή χάρι τοῦ Παναγίου Θεοῦ θά ὁδηγήσει τό ποίμνιό του εἰς νομάς σωτηρίους.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,

†ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Νικόλαος

Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀμαθοῦντος
14 Φεβρουαρίου 2023

 

TOP NEWS