Αμερικής Ελπιδοφόρος: Έρχομαι στην Αμερική όχι μόνο για να είμαι ο Αρχιεπίσκοπός σας, αλλά και ο πνευματικός σας φίλος

  • Dogma
αμερικής

«Ερχομαι στην Αμερική όχι μόνον για να είμαι ο Αρχιεπίσκοπός σας, αλλά ο πνευματικός φίλος και αδελφός σας, ο υπηρέτης σας εν Κυρίω, ο συνεργάτης σας εν Κυρίω και ο συν-οικονόμος σας όλων των δωρεών του Θεού επί των Πιστών της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Μαζί θα φέρουμε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής στην υπέροχη συνειδητοποίηση ότι είμεθα Σώμα Χριστού και καθένας από μας πολύτιμο μέλος», τονίζει μεταξύ άλλων  ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην πρώτη του επιστολή προς τους πιστούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μήνυμα του Αμερικής Ελπιδοφόρου:

Προσφιλεῖς μου Πιστοί τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς:

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μπορεῖ νά εἶμαι «ἀπών τῷ σώματι», ὅπως εἶπε κάποτε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶμαι ὅμως ἰδιαιτέρως παρών τῇ καρδίᾳ, τῇ διανοίᾳ καί τῷ πνεύματι (Κορ. Α΄, 5:3). Ἤθελα νά ἀδράξω αὐτή τήν εὐκαιρία γιά νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μέσα ἀπό τό ὑπέροχο ἐργαλεῖο τῆς κοινωνικῆς δικτυώσεως καί νά σᾶς μεταφέρω τήν μεγάλη ἐπιθυμία μου νά σᾶς ἀγκαλιάσω ὅλους ὡς πνευματικά τέκνα καί νά σᾶς ἐκδηλώσω τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποίαν ὁ Θεός πλήρωσε τήν καρδιά μου γιά τό πολύτιμο ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μέσα στίς ἑπόμενες ἡμέρες καί ἑβδομάδες θά γνωριστοῦμε μεταξύ μας καλύτερα. Ἔχω ἤδη λάβει καί συνεχίζω νά λαμβάνῳ θερμές εὐχές καί συγχαρητηρίους λόγους ἀπ’ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τῆς Ἀμερικῆς οἱ ὁποῖοι μέ ἐνθαρρύνουν. Θά γνωρίσετε πράγματα γιά μένα, ἀλλά ἐκεῖνο πού πρωτίστως ἐπιθυμῶ νά γνωρίζετε εἶναι ὅτι ἔρχομαι στήν Ἀμερική ὄχι μόνον γιά νά εἶμαι ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας, ἀλλά ὁ πνευματικός φίλος καί ἀδελφός σας, ὁ ὑπηρέτης σας ἐν Κυρίῳ, ὁ συνεργάτης σας ἐν Κυρίῳ καί ὁ συν-οἰκονόμος σας ὅλων τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν Πιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Μαζί θά φέρουμε τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς στήν ὑπέροχη συνειδητοποίηση ὅτι εἴμεθα Σῶμα Χριστοῦ καί καθένας ἀπό μᾶς πολύτιμο μέλος.

Σέ σᾶς καί σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Ἀδελφούς καί Ἀδελφές ἀνά τήν Ἀμερική, κομίζω τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἔρχομαι κοντά σας ὡς ἀδελφός σας ἐν Χριστῷ. Καί στίς 22 Ἰουνίου, στήν Ἐνθρόνισή μου, προσδοκῶ νά ἀγκαλιάσω καί τούς οἰκουμενικούς καί διαθρησκειακούς φίλους μας καθώς καί ὁλόκληρη τήν πλουραλιστική Ἀμερικανική κοινωνία ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ τήν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καί τήν θρησκευτική ἐλευθερία μέ πάθος.

Ἄς εἶναι ἡ περίοδος αὐτή περίοδος ἐλπίδος καί θετικῆς προσμονῆς γιά ὅλους μας. Ἔχουμε πολλά νά ἐπιτύχουμε μαζί, καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή δύναμή Του, θά εἴμεθα βέβαιοι νικητές.

Χριστός Ἄνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Mετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

TOP NEWS