Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία

  • Dogma

1. Χριστούγεννα σήμερα, ἀδελφοί μου Χριστιανοί! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ἦρθε ἀνάμεσά μας. Ἦρθε στήν φτώχεια μας καί τήν μιζέρια μας γιά νά μᾶς σώσει. Καί πῶς ἦρθε; Ἦρθε ὄχι μέ κρότο καί πάταγο, ἀλλά ταπεινά καί μυστικά. Τά μυστήρια, πού κάνει ὁ Θεός γιά μᾶς, εἶναι μέν μυστήρια κραυγῆς, δυνατά δηλαδή μυστήρια, ἀλλά γίνονται «ἐν ἡσυχίᾳ». Ἔτσι ἥσυχα, μιά χειμωνιάτικη νυχτιά, πέρα ἐκεῖ στήν μικρή Βηθλεέμ, γεννήθηκε ὁ Χριστός ἀπ᾽ τήν Παναγιά. 

 

 

2. Γεννήθηκε φτωχά ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Γεννήθηκε σέ μία φάτνη ἀλόγων. Ποῦ ἡ σόμπα, ποῦ ἡ θερμάστρα, ποῦ τά μαλακά ροῦχα; Φτώχεια, χριστιανοί μου, φτώχεια! Καί λίγο μετά ἔρχεται καί ἡ καταδίωξη τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ ἀπό τόν αἱμοβόρο Ἡρώδη καί ἡ προσφυγιά στήν Αἴγυπτο! Ἀπό πολύ νωρίς λοιπόν ἄρχισε νά ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ Γέροντα Συμεών ὅτι τήν καρδιά τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας, θά τήν περάσει μαχαίρι!…

 

Ἀλλά καί σέ ὅλη τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν γράφουν τά Εὐαγγέλια, βλέπουμε τήν φτώχεια καί τήν ἁπλότητά Του. Τόν βλέπουμε νά περπατάει μέ τά πόδια καί κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιποιρία νά κάθεται τό καταμεσήμερο στό φρέαρ τῆς Συχάρ καί νά ζητάει νά πιεῖ νερό. Σχετικά μέ τήν τροφή Του διαβάζουμε ἀλλοῦ στό Εὐαγγέλιο ὅτι γιά τόν Χριστό καί τήν συνοδεία Του ἡ τροφή ἦταν πέντε ψωμιά κρίθινα. Τί φαγητό ἦταν αὐτό γιά δώδεκα Μαθητές καί Ἕνας ὁ Χριστός δεκατρεῖς!…

 

Ἀλλά καί ἀλλοῦ στά Εὐαγγέλια διαβάζουμε ὅτι δέν ὑπῆρχε οὔτε αὐτό τό λιτό καί φτωχό φαγητό. Καί πεινασμένοι καί κουρασμένοι καθώς ἦταν οἱ Μαθητές ἀπό τίς περιοδεῖες γιά τό κήρυγμα, πῆγαν στά σπαρμένα χωράφια καί μαδοῦσαν στάχυα γιά νά φᾶνε. Τό πρῶτο κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ, τήν κούνια Του δηλαδή, τήν ξέρετε. Ἦταν ἄχυρα ἀπό τόν σταῦλο τῶν ἀλόγων.

 

Καί τό τελευταῖο κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ πάλι τό ξέρετε. Ἦταν δύο ξύλα, ἄγρια ξύλα τοῦ βουνοῦ, ὁ Σταυρός· αὐτό ἦταν τό τελευταῖο κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ. Καί προσκέφαλό Του ἦταν τό μυτερό ἀκάνθινο στέφανο. 

 

3. Καί τώρα τό μήνυμα γιά μᾶς: Ἀφοῦ ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἦταν ἔτσι ἁπλῆ καί φτωχική, ἔτσι πρέπει νά εἶναι καί ἡ δική μας ζωή, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί. Ἡ χλιδή καί ἡ πολυτέλεια, τά πλούσια φαγητά καί τά πολυτελῆ ἐνδύματα δέν ταιριάζουνε σέ μᾶς. Ὅποιος ζεῖ ἔτσι, ἄς μήν ξεγελάει τόν ἑαυτό του.

 

Δέν εἶναι σωστός μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ζοῦμε ἁπλᾶ καί φτωχικά, χριστιανοί μου, γιατί καί ἔτσι μᾶς ἀναγκάζουν σήμερα τά πράγματα νά ζοῦμε. Καί ὑποθέτω καί νομίζω ὅτι ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ζούσαμε ἁπλᾶ καί φτωχικά, ὅπως ἔπρεπε, γι᾽ αὐτό, γιά τιμωρία μας καί γιά σωφρονισμό μας, ἦρθαν ἔτσι τά πράγματα καί θά ζήσουμε ἀναγκαστικά φτωχικά. Πῶς θά τά καταφέρουμε; Θά τά καταφέρουμε μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας καί μέ τήν ἀνθρώπινη σύνεση.

 

Καί στά περιστατικά τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν μεγάλη φτώχεια βλέπουμε τήν σύνεση τοῦ Ἰωσήφ. Γιατί ἐρωτῶ: Ποῦ βρέθηκαν τά ἔξοδα γιά τό φυγή καί τήν παραμονή στήν Αἴγυπτο; Τρεῖς μῆνες πρέπει νά ἔμεινε ὁ Χριστός στήν Αἴγυπτο. Ἀλλά καί ἄλλα ἔξοδα γιά τήν ἐπιστροφή στήν Παλαιστίνη καί τήν ἐγκατάστασή τους στήν Ναζαρέτ. Ποῦ βρέθηκαν τά ἔξοδα γιά τίς μετακινήσεις καί τίς διαμονές αὐτές; Ἐδῶ, ὅπως λέγουν καί οἱ ἑρμηνευτές, πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἰωσήφ πούλησε ἕνα ἀπό τά δῶρα τῶν Μάγων, τόν χρυσό μᾶλλον καί ἔτσι ἀνταποκρίθηκε στά ἔξοδα. Ἀλλά καί στά προηγούμενα ἔξοδα κατά τήν πορεία ἀπό τήν Βηθλεέμ στά Ἰεροσόλυμα γιά τήν περιτομή, γιά τήν προσφορά στόν Ναό καί τήν ἀμοιβή στούς ἱερεῖς, πού ὁριζόταν ἀπό τόν Νόμο, πάλι πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι τά «ἔβγαλε πέρα» ὁ Ἰωσήφ μέ τήν σύνεσή του. Γιατί, ὅπως λέγουν πάλι οἱ ἑρμηνευτές, ἐγνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θά ἀντιμετωπίσει τά ἔξοδα αὐτά καί ἔκανε λοιπόν οἰκονομίες ἀπό τήν ἐργασία του ὡς μαραγκός καί ἀνταποκρίθηκε στά κατά τόν Νόμο ἔξοδα.   

4. Καλά Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου! Ἀπό τήν φτωχή φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἄς πάρουμε δύναμη γιά νά μή χάσουμε τό κουράγιο μας στήν οἰκονομική ἐξαθλίωση πού φτάσαμε καί πού ζοῦμε.

 

Ὄχι, δέν θά χάσουμε τό κουράγιο μας, πού εἶναι τό καλύτερο φάρμακο. Ἡ λεβεντιά τῆς φυλῆς μας, ἡ Γορτύνια καί Μεγαλοπολίτικη ἱστορία τῶν παππούδων καί γιαγιάδων μας καί πρό παντός ἡ χριστιανική μας πίστη, δέν θά μᾶς ἀφήσουν νά ἀποκάμουμε. Χρόνια πολλά, χριστιανοί μου, καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος. Ἀπό τήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἄς μᾶς ἔρθει χρυσός, λίβανος καί σμύρνα. «Ἐπί γῆς εἰρήνη καί ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», Ἀμήν. 

 

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ